روستاي عيسي آباد
بخش کلاترزان شهرستان سنندج 
روستاهاي استان کردستان
روستاي سرخه توت

روستاي حسين آباد

روستاي بوريدر

روستاي بوريدر

روستاي چشميدر

روستاي دل

وستاي دل

روستاي سرهويه

روستاي آريان

روستاي آريان

روستاي دلمرز

روستاي دلمرز

روستاي ژنين

روستاي ناو

روستاي ناو

روستاي نوين

روستاي ژيوار

روستاي پايگلان

روستاي دزلي

روستاي بوبکتان

روستاي ايران خواه

روستاي سرتکلتو

روستاي هبکي

روستاي ترجان

روستاي نيکي کند

روستاي ينگي کند

روستاي آل کبود

روستاي آل کبود

روستاي آل کبود

روستاي چپقلو

روستاي شيرين بلاغ

روستاي قجور

روستاي پيرتاج

روستاي توپ آغاج

روستاي دارغياث

روستاي نران

روستاي صلوات آباد

روستاي گلين

روستاي گلين

روستاي ميانه

روستاي نير

روستاي حلوان

روستاي عسکران

روستاي تازه آباد

روستاي آويهنگ

روستاي تنگي سر

روستاي هانيس

روستاي بوربان

روستاي تخته

روستاي سراب قاميش

روستاي سراب قاميش

روستاي نوره

روستاي نوره

روستاي مالوجه

روستاي مامال

روستاي سبدلو

روستاي تخت زنگي

روستاي بهرام آباد

روستاي گليه

روستاي گليه

روستاي کاني سانان

روستاي ونينه عليا

روستاي شاهيني

روستاي کوله ساره

روستاي کوله ساره

روستاي پالنگان

روستاي پالنگان

روستاي پالنگان

روستاي کاشتر

روستاي پشاباد

روستاي دولاب

روستاي دولاب

روستاي دولاب

روستاي دولاب

روستاي دولاب

روستاي الک

روستاي لون سادات

روستاي خامسان

روستاي خامسان

روستاي دژن

روستاي بلوچه

روستاي سرچي

روستاي سرچي

روستاي نير

روستاي کلاته

روستاي گرگر عليا

روستاي گرگر عليا

روستاي گرگر عليا

روستاي وندرني عليا

روستاي حاجي پمق

روستاي جوانمر آباد

روستاي جوانمر آباد

روستاي کروندان

روستاي قلعه روتله

روستاي مران عليا

روستاي مران عليا

روستاي گل تپه سفلي

روستاي قلعه جقه عليا

روستاي آرندان

روستاي آرندان

روستاي هشميز

روستاي نوين

روستاي نوين

روستاي قصريان

روستاي عسكران

روستاي شوي

روستاي بزلانه

روستاي چشميدر

روستاي چشميدر

روستاي اورامان تخت

روستاي احمد آباد سرا

لينک دوستان
چت باکس


خبر خوب براي آنهايي که از سوزن مي‌ترسند!

محققان استراليايي با بهره‌گيري از نوعي نانو برچسب موفق به رساندن واکسن به بدن در کمترين زمان، بدون نياز به سرنگ و درد با قابليت کاهش 100 برابري مصرف واکسن شدند.

گروهي از محققان استراليايي نشان داده‌اند که استفاده از يک نانوبرچسب براي رساندن واکسن، به جاي بهره‌گيري از سوزن و سرنگ، پاسخ ايمني مشابهي در بدن ايجاد کرده و در عين حال مصرف واکسن با استفاده از اين روش جديد 100 برابر کمتر است.

از اين کشف جديد مي‌توان در برنامه‌هاي واکسيناسيون مختلفي که در کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه صورت مي‌گيرد و در آنها مشکل کمبود واکسن وجود دارد، استفاده کرد.

استفاده از اين روش جديد، بدون درد بوده و در آن نيازي به سرنگ نيست؛ بنابراين براي افرادي که از سرنگ مي‌ترسند و همچنين براي کودکان، بسيار مناسب است.

پروفسور "کندال" که رهبري اين پژوهش را بر عهده دارد، مي‌گويد: "اين نانوبرچسب سلول‌هاي antigen-presenting خاصي را که در لايه نازکي درست در زير پوست قرار دارند، هدف مي‌گيرد. در نتيجه، مصرف واکسن نسبت به زماني که از سرنگ براي تزريق استفاده مي‌شود، 100 برابر کاهش يافته و همان پاسخ ايمني در بدن ايجاد مي‌شود."

او معتقد است:"نتايجي که ما به دست آورده‌ايم، 10 برابر بهتر از بهترين نتايجي است که با استفاده از روش‌هاي ديگر به دست آمده است. به علاوه، در اين روش نيازي به استفاده از محرک‌هاي ايمني ديگري که adjuvants يا به عبارتي واکسيناسيون‌هاي چندگانه ناميده مي‌شوند، وجود ندارد. چون اين نانوبرچسب‌ها نيازي به استفاده از نيروي آموزش‌ديده يا سيستم خنک‌سازي ندارند، مي‌توان از آنها در واکسيناسيون‌هاي ارزان در کشورهاي در حال توسعه بهره برد".

اين نانوبرچسب‌ها کوچک‌تر از يک تمبر پستي بوده و حاوي هزاران برجستگي کوچک هستند که به چشم ديده نمي‌شوند.

واکسن آنفلوانزا، به روش روکش‌دهي خشک روي اين برجستگي‌ها نشانده شده و به‌ مدت دو دقيقه روي پوست موش اعمال شد.

کندال توضيح مي‌دهد: "بر اين باوريم که اين نانوبرچسب‌ها ما را قادر مي‌سازند با بهره‌گيري از مقدار بسياري کمي واکسن، افراد زيادي را واکسينه کنيم."
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ ] [ 19:34 ] [ ]
نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ روستای عیسی آباد:

تعداد خانوار: ۳۱۰

جمعیت: ۱۰۵۶

مرد: ۵۰۸

زن: ۵۴۸

 

نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ بخش کلاترزان: 

آبادی

دهستان

بخش

شهرستان

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

 

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

1943

3820

3551

7371

برودر

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

37

93

70

163

تازه آباد عيسي آباد

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

88

164

162

326

تودارروته

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

162

318

312

630

تودارملا

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

142

289

259

548

چاولكان حاجي

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

73

150

135

285

دره خشكه

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

37

88

74

162

سوره وان

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

37

75

64

139

قلعه جوق

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

52

92

81

173

قلعه شيخان

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

47

92

88

180

گنه بو

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

128

271

253

524

تازه آباد قلعه جوق

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

23

58

47

105

تيژتيژ

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

62

124

111

235

خروسه

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

164

298

292

590

علي آباد

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

148

302

311

613

خوشاب

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

70

134

124

258

عيسي آباد

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

310

548

508

1056

خانقاه حسن گاوگير

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

10

15

17

32

طاله وران

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

44

80

77

157

گزردره

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

118

232

234

466

باقل آباد

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

55

116

94

210

خشكين كوماسي

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

59

134

110

244

زنوري

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

38

75

63

138

كرگينه

كلاترزان

كلاترزان

سنندج

39

72

65

137

 

نگل

كلاترزان

سنندج

1962

3568

3544

7112

لنگريز

نگل

كلاترزان

سنندج

65

118

101

219

برقرو

نگل

كلاترزان

سنندج

212

357

366

723

دانيكش

نگل

كلاترزان

سنندج

147

268

293

561

رشنش

نگل

كلاترزان

سنندج

53

100

113

213

نگل

نگل

كلاترزان

سنندج

529

1013

1068

2081

دريله

نگل

كلاترزان

سنندج

48

80

80

160

ميانه

نگل

كلاترزان

سنندج

425

747

715

1462

خانقاه جوجو

نگل

كلاترزان

سنندج

10

19

20

39

بنه دار

نگل

كلاترزان

سنندج

79

159

145

304

پيچون

نگل

كلاترزان

سنندج

63

126

103

229

دادانه كمانگر

نگل

كلاترزان

سنندج

84

142

113

255

زونج

نگل

كلاترزان

سنندج

235

422

400

822

تازه آباد كيخسرو

نگل

كلاترزان

سنندج

12

17

27

44

 

شهر شويشه

كلاترزان

سنندج

330

564

729

1293

 

 نتایج دیگر روستاهای کردستان به تفکیک بخش ها

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ] [ 11:50 ] [ ]
 

 

دریاچه زریبار مریوان

پرونده:AliAfzali1985 ZarivarLake 2.jpg

 

پارک امیریه در دامنه کوه آبیدر

پرونده:امیریه آبیدر سنندج.jpg

[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ] [ 11:23 ] [ ]
 

گمان مبر كه ديگران تو را به آرمانت خواهند رساند. "ارد بزرگ"

 

[ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ ] [ 11:36 ] [ ]
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ] [ 11:36 ] [ ]
 
 
 
 
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ] [ 11:31 ] [ ]
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مرادی گفت: بخش کلاترزان با 48 روستای تابعه و دارای یک شهر و سه دهستان بوده در مجموع بیش از 20هزار نفر جمعیت دارد.
وی افزود:وجود قرآن تاریخی نگل و اماکن متبرکه و مساجد تاریخی در روستاهای این منطقه به همراه ده ها اثر تاریخی و باستانی ظرفیت بسیار مناسبی را برای تبدیل شدن بخش کلاترزان به قطب گردشگری مذهبی استان کردستان فراهم کرده است.
بخشدار کلاترزان اضافه کرد: بازدید سالانه ده ها هزار مسافر و زائر دینی از قرآن تاریخی نگل و مساجد تاریخی روستاهای این منطقه از شاخص ترین ویژگی ها برای گسترش گردشگری مذهبی بوده و امید است با بهره مندی از توانمندی های اصحاب رسانه استان این امر در آینده نزدیک محقق شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، مکانهای دیدنی استان کردستان، لیست روستاهای استان کردستان، معرفي روستاها و دهستان هاي بخش كلاترزان، بخش کلاترزان
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ] [ 11:1 ] [ ]

 

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ] [ 11:45 ] [ ]

موقعیت جغرافیایی استان کردستان

 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

  کردستان استانی سرسبز و خرم با وسعتی معادل بیست و هشت هزار و دویست و سه کیلومتر مربع در غرب ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراق قرار دارد. این استان که در دامنه ها و دشتهای پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است، از شمال به استانهای آذربایجان غربی و زنجان ، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود است. استان کردستان بین سی وچهار درجه و چهل وچهار دقیقه تا سیوشش درجه و سی دقیقه عرض شمالی و چهل وپنج درجه و سیویک دقیقه تا چهل وهشت درجه و شانزده دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. استان کردستان براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج دارای هشت شهرستان، دوازده شهر، بیست و یک بخش، هفتاد و هشت دهستان و هزار و هفتصد و شصت و پنج آبادی دارای سکنه بوده است. شهرستانهای این استان عبارتند از: بانه، بیجار، دیواندره، سقز، سنندج، قروه، کامیاران و مریوان. در حال حاضر استان کردستان با مجموعه شهرها، روستاها و عشایری که در اقصی نقاط آن پراکنده شده و استقرار یافته اند، به یکی از نواحی در حال توسعه غرب کشور تبدیل شده و از پتانسیلهای توریستی و تفرجگاهی بسیار خوبی برخوردار می باشد.مرکز این استان شهر سنندج می باشد.

 جغرافیای طبیعی و اقلیم استان کردستان

 این استان منطقهای کاملاً کوهستانی است که از مریوان تا دره قزلاوزن و کوه های زنجان جنوبی در مشرق گسترده شده است. ناهمواریهای این استان که تحت عنوان ناحیه کوهستانی کردستان مرکزی بررسی میشود، مشتمل بر دو بخش غربی و شرقی است. این دو قسمت از نظر شکل پستی و بلندی و جنس زمین متفاوتند. قسمت وسیعی از سنندج، مریوان و سرزمینهای اطراف آنها تا جنوب کردستان بخش کوهستانی غربی را تشکیل میدهد. در این ناحیه، یکنواختی و سستی جنس زمین اشکال مشابهی را به وجود آورده که از ویژگیهای آن کوههای گنبدی شکل با شیب یکنواخت و ملایم همراه با دره های باز است. این یکنواختی را طبقات آهکی سخت و سنگهای درونی که بین لایه های سست ظاهر میشوند، درهم ریخته و آن را به صورت صخره های عریان درآورده است. نوع مشخص این ناهمواریها، ناحیه کوهستانی چهل چشمه در بین مریوان و سقز است که دنباله پستی بلندیهای این ناحیه را در جنوب و مشرق، تشکیل داده اند و دامنه غربی آن تا داخل کشور عراق کشیده شده است. در این ناحیه شعبه های رود قزلاوزن در شرق و شمال شرقی و رود سیروان در حنوب چهره زمین را به طور کامل تغییر داده اند. بخش کوهستانی شرقی، قسمتهای شرقی سنندج را دربرمیگیرد و درحد فاصل ناحیه غربی و شرقی، یک رشته از ارتفاعات آتشفشانی شمالی - جنوبی را به وجود می آورد. در شرق این رشته کوه، شهرستانهای قروه و بیجار قرار گرفته اند که شکل زمین در آنها با پستی و بلندیهای ناحیه غربی به کلی متفاوت است. از ویژگیهای این ناحیه، وجود یک حصار کوهستانی متشکل از سنگهای دگرگونی و رسوبی است که دشتهای مرتفع هموار و تپه ماهوری را احاطه کرده است. در این ناحیه به استثنای کوههای بیجار، دشتهای نسبتاً وسیعی نیز وجود دارد. این دشتها به وسیله شعبه های رود قزل اوزن قطع شده و به صورت تپه ماهور درآمده اند. مرتفعترین دشت این ناحیه «هوهتو» خوانده میشود که با دو هزار و دویست متر ارتفاع در شمال سنندج واقع شده است. بلندترین کوههای این ناحیه، شاهنشین در شمال بیجار، شیدا در مرکز و پنجه علی بین قروه و سقز است. استان کردستان به طور کلی تحت تأثیر دو جریان عمده هوای گرم و سرد قرار دارد و اقلیمهای گوناگونی را به وجود میآورد. بیشترین میزان بارش جوی در ناحیه غربی استان (شهرهای بانه و مریوان) حدود هشتصد میلیمتر در سال و کمترین میزان بارندگی آن در ناحیه شرقی حدود چهارصد میلیمتر در سال است. میزان نزولات جوی در قسمت مرکزی استان (شهرهای سقز و سنندج) نزدیک به پانصد میلیمتر در سال است. تمام قلمرو استان در بهار و تابستان آب و هوایی خنک و معتدل دارد. مقایسه ارقام میانگین دمای ماههای مختلف سال در مرکز استان نشان میدهد که متوسط دمای روزانه در اردیبهشت ماه شانزده و یکدهم و در مهر ماه شانزده و نهدهم درجه سانتیگراد است. میانگین دمای ماههای این دوره از بیست و دو تا بیست و هشت درجه سانتیگراد متغیر است. این درجه، دمای مطلوبی برای صنعت گردشگری میباشد. از اینرو شش ماه از سال در مرکز استان کردستان برای جریان جهانگردی بهترین و مناسبترین ایام به حساب می آید. سردترین ماه سال در شهرستان سنندج، بهمن ماه است که حداقل دمای آن به حدود یک درجه زیر صفر میرسد. تعداد روزهای یخبندان در سنندج نود و دو روز در سال گزارش شده است. در پهنه استان کردستان پاره اقلیمهای گوناگونی وجود دارد که در زیر به انواع و نواحی مشخص آن اشاره میشود:

- دره میرآوا (امیرآباد) که زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل دارد.

- مسیر سنندج به سمت سقز (دشت اوباتو) که زمستانهای معتدل دارد.

- مسیرمریوان به دربنددزلی که زمستانهای سرد با یخبندانهای طولانی دارد و در فصل تابستان روزهای آن گرم و شبهای آن خنک است.

- ناحیه اورامانات که آب و هوای آن مرطوب و معتدل است.

- مسیر سنندج به مریوان که اقلیمی نیمه خشک و نیمه مرطوب دارد.

نفوذ توده های مرطوب زمستانی و بهاری در مریوان و دریاچه زریوار تأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هوای این ناحیه دارد. میزان رطوبت و بارش مناسب باعث ایجاد جنگلهای انبوه بلوط و گونه های مختلف درختان جنگلی شده است. پوشش گیاهی این ناحیه مناظری شگفت انگیز و باشکوه دارند.از آنجا که تنوع اقلیمی همراه با سایر شرایط مناسب، از جاذبه های مهم در صنعت جهانگردی به شمار میرود و جهانگردان خواهان دمای مطلوب و مطبوعی (بیست و پنج- بیست و دو درجه سانتیگراد) هستند، استان کردستان به ویژه در فصول بهار و تابستان از این نظر بسیار مناسب و دارای توانایی های جهانگردی قابل توجهی می باشد.

 صنایع دستی

 در استان کردستان تهیه و تولید انواع فرآورده های دستی از دیرباز مرسوم بوده است. مهمترین صنایع دستی استان مذکور عبارتند از:

 سفالگری و سرامیک سازی

 هنر سفالگری از زمانهای بس کهن در کردستان رایج بوده و ظرف های سفالین متعددی در زیرزمین کشف شده و نشان می دهد که این هنر در دوره پیش از تاریخ در کردستان مورد توجه فوق العاده مردم بوده و تعدادی از آنها را در گورهای مردگان پیدا کرده اند زیرا مردم آن زمان اعتقاد داشتند که پس از مرگ مجدداً زنده می شوند و به این ظروف احتیاج خواهند داشت و از این رو در هنگام به خاک سپردن مردگان مایحتاج زندگی را هم با آنان دفن می کردند.

در دوره ساسانیان جنس لعاب تکامل یافت و ظروف لعابدار بسیار زیبایی می ساختند و تعدادی از این ظروف از زیر خاک بیرون آمده و هنر سفال سازی از آن تاریخ به بعد در ایران رونق پیدا کرد و ظروف لعابدار با گل معمولی ساخته می شد و آن از خاک رس بدون ماسه و شن و مواد آهکی بود و این نوع ظروف در کردستان به وفور پیدا می شود.

 کاشی کاری:

 صنعت کاشی کاری نیز در کردستان رونق بسیاری دارد و این صنعت از قرن سیزدهم ه.ق به بعد رو به پیشرفت گذاشت و داخل مسجد دارالاحسان و مسجد دارالامان و خانه های قدیمی سنندج از کاشی های معرق پوشیده است و هنر ساختن کاشی های معرق در زمان امان الله خان اول اردلان (1214-1240 هجری) ساخته شد و به حد کمال رسید و صنعت کاشی سازی در این زمان رو به تکامل گذاشت.

 قالیبافی:

 قالی بافی در کردستان بسیار رایج است و نام کردستان همیشه مترادف با مهمترین قالی های دستباف بوده که با کمال ذوق و سلیقه پدید آمده است و قالی افشار و سنندج و بیجار و بوکان امروز شهرت جهانی دارد و به تحقیق یکی از پرارزش ترین فرشهای ایران است.

 بیشتر طرح های مورد استفاده قالیبافان در کردستان طرح های شکسته بوده است و بندرت از طرح های دیگر استفاده می شود. از میان این طرح ها می توان به طرح ماهی درهم (هراتی)، ریزماهی نقش بته ای, گل وکیلی, گل میرزاعلی, گل مینا و شاخ گوزن و میناخانی اشاره کرد.

 نقش ماهی درهم (هراتی), در بین طرح های کوچک (تکرار شونده) ایران ظریف ترین و زیباترین طرح بشمار می رود. طرح هراتی, طرحی ماهرانه و در عین حال ساده است که حاکی از رعایت موازین و قیود و زیبایی و ظرافت و ذوق و سلیقه ایرانی است.

 ریزه ماهی:

 نقش بسیار ریز ریزماهی درهم که از آن ریزتر غیرممکن است, به خرده ماهی نیز معروف است. در این طرح، گلهای بسیار ریز, اضلاع چهارگانه لوزی را تشکیل می دهند که اکثراً گل هشت پری را دربردارد.

 نقش بته ای:

 

نقش بته ای نیز یکی دیگر از نقوش رایج بعد از هراتی است که از روزگار قدیم, تقریباً در همه انواع دستبافت ها, بخصوص ترمه, قالی, قلمکار متداول بوده است و از حدود شصت گونه نگاره بته ای متداول در قالی بافی ایران تعدادی نیز در سنندج مورد علاقه بافندگان بوده و آنها را با حالات مختلف می بافند. از انوع بته می توان جقه خرقه ای, جقه (سه گره ای), جقه زمردی, جقه دو گره, جقه ریز, جقه توپی (هشت پر) را نام برد.

 جقه خرقه ای:

 از طرح های بته ای بسیار زیبایی است که در سنندج معروف به جقه چارکی است. این نقشه معمولاً در قالی هایی با ابعاد بزرگ بافته می شود. حد فاصل جقه های بزرگ, جقه های کوچک و گلهای ساده است که بسیار ماهرانه بافته می شود.

 جقه (سه گره ای):

 این نوع جقه برای قالی هایی با ابعاد 3×2 مترمربع مناسب است و منظور از سه گره اندازه طول جقه است. (هر گره 5/7 سانتیمتر). درفاصله جقه ها بندهای ساده و گلهای کوچک قرار می گیرند و نیز داخل جقه ها اشکال مختلفی پر می شود.

 جقه زمردی:

 همان جقه سه گره ای است, با این تفاوت که نوار سبز رنگی دور تا دور شکل جقه را می گیرد و دایره های کوچکی در فواصل منظم بر روی این نوار قرار می گیرد, در این حالت دایره ها زیبایی خاصی به فرم جقه داده و آن را خوشرنگ می کنند.

 

جقه (دو گره):

 

این طرح را به دو گونه می بافند. در جقه های دو گره ای بر حسب سلیقه بافندگان عرض جقه تغییر می نماید ولی طول آن بندرت تا 2 سانتیمتر تغییر می کند.

 

جقه ریز:

 

این جقه بخصوص اندازه پشتی بوده و در اندازه های دیگری کار نمی شود و حالت خاص خود را دارد و قسمت داخل جقه ها را بوسیله گل سرخ پر می کنند.

 

جقه توپی (هشت پر):

 

این طرح به وسیله ترکیب کردن هشت عدد جقه دو گره ای با یکدیگر به وجود می آید و قاعده جقه ها به واسطه یک لوزی به هم وصل شده اند و در نهایت به شکل یک دایره می رسند و به این دلیل آن را جقه توپی می گویند. این نقش در اندازه های مختلف بافته می شود ولی در قالی های دو گره ای جلوه خاصی دارد.

 

گل وکیلی:

 

یکی از معروفترین نقشه های مختص سنندج "گل وکیلی" است که در دیگر مناطق بافته نمی شود. در مورد قدمت این طرح می توان به نمونه ای که در موزه فرش (تاریخ بافت آن به اواسط قرن سیزده هجری قمری می باشد.) اشاره کرد.

 

گل میرزاعلی:

 

گل میرزاعلی, یکی از نقشه های «گل فرنگی» سنندج است. انواع متعددی از گل فرنگ در سنندج بافته می شود که به نامهای گل و بلبل عروس و داماد, گل و عروس نامیده می شود و امروزه نسبت به اوایل رواج آنها کمتر بافته می شوند.

 

شاخ گوزنی (یحیی چلمی):

 

این طرح که دو نمونه از آن در موزه فرش تهران نگهداری می شود از جمله نقش های سنندج بوده و مختص سنندج است. علاوه بر نقشه هایی که شرح داده شد, نقشه های دیگری چون گل چینی و گل جرسه را نیز می توان نام برد.

 

گلیم:

 

مبدأ مشهورترین گلیم های کردستان, سنه است که در حال حاضر شامل سنندج و اطراف آن می شود. این منطقه از مراکز مهم تولید قالی و گلیم های کردستان به شمار می آمده است.

 

سنه از زمان سلطنت صفویان پایتخت کردستان بوده است و تأثیر صفویان در گلیم های به جای مانده از قرون هجدهم, نوزدهم و اوایل قرن بیستم به وضوح دیده می شود. گلیم های قبایل سنجابی و جاف تحت تأثیر آویزهای زربافت و قلاب دوزی شده صفوی است. گلیم های سنه چه از نظر فنی و چه از لحاظ زیبایی شناسی با دیگر گلیم هایی که توسط قبایل و چادرنشینان کرد بافته شده, تفاوت دارد. در بافت آنها نوعی ذوق هنری دیده می شود و بیش از گلیم های دیگر به فرش های گره دار ایرانی شبیه است.

 

به طور کلی گلیم ها را از نظر ترکیب بندی می توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

1- تکرار مکرر طرح های گل دار و یا یک طرح گل دار که از میخ یا داربستی آویزان شده و توسط حاشیه ای باریک و یا مجموعه ای از حاشیه ها احاطه شده است. نگاره ها شامل برگ, پیچک, ساقه و گل است.

 

2- در این گروه گل ها ظریف تر شده و ترنجی مجزا در مرکز آن قرار دارد. طرح این گلیم ها بسیار شبیه قالی های گره داری است که تجار فرش تهران به آن «براتی» می گویند. براتی مضمونی پیچیده و مرکب از گل های کوچک, بته و کندوی عسل است که تصویر یک باغ را به یاد می آورد.

 

3- سجاده هایی که به علت داشتن محراب پیازی شکل از سجاده های دیگر کشورها متمایزند.

 

اندازه بافت گلیم ها اکثراً کوچک است, اما بعضی از آنها بزرگ و تقریباً مربع شکل است. این گلیم ها اکثراً دارای بافت هایی چاک دار است, اما اضافه کردن پودهای ضمیمه و پودهای منحنی از مشخصاتی است که معمولاً در دیگر گلیم های کرد یافت نمی شود.

 

رنگ ها غالباً آبی, قرمز و سفید است و گاهی از رشته های فلز نیز در آنها استفاده شده است. تارها معمولاً نخی است و تارهای پشمی به ندرت در آنها به کار می رود. پودها غالباً از رشته های بلند پشمین, فلزی, ابریشمی و اخیراً پلی کروم ابریشمین درست می شود. ریشه ها را که امکان صدمه دیدن آنها بسیار زیاد است, به شکل دسته تارهای گره دار می بندند و اگر به اندازه کافی بلند باشد, مجدداً گره خورده و به شکل توری و شبکه درمی آورند.

گلیم های سنه به خاطر ظرافت و زیبایی خود شهرت خاصی دارد. در ده ساله اخیر, با این که از ظرافت سابق آن کاسته شده, اما هنوز دارای کیفیتی مطلوب است. بعضی از گلیم های سنه در گذشته توسط خانم ها به صورت دیوار آویز یا پوشش مخصوص در حمام به کار می رفته است. گلیم های سنه, گلیم های بسیار نفیس است که ارزش واقعی آنها توسط کلکسیونرها در مزایده های دهه 1950 و 1960 م شناخته شده است.

 

گلیم های بیجار :

 

بیجار که یکی از شهرهای تجاری حاشیه ای کردستان است, دارای گلیم مخصوص به خود است. بعضی از این گلیم ها نسخه های ساده گلیم های سنه با پشم زبر و رنگهای تند است و بعضی دیگر دارای بافت های چاک دار پشمین و تارهای نخی است. گلیم های بیجار معمولاً طویل و باریک است و در آن از ترنج های رنگین مثلثی و یا لوزی شکل استفاده می شود. بیشتر گلیم های منطقه دارای دو حاشیه بوده و از دیگر ویژگی های بعضی از گلیم ها, بافت انسان و حیوان در متن یا حاشیه های آنها است. طرح حیوانات نیز در متن این گلیم ها, اهمیت گله های گوسفندان و بزها را نشان می دهد. که به عنوان ثروت قابل حمل به آن تکیه می کنند. البته حیوانات دو سر از ویژگی کارهای تزئینی کردها, من جمله در کیف ها است.

 

گلیم شاهسون بیجار:

 

شاهسون های بیجار در قرن هجدهم از دشت مغان مهاجرت کرده و در روستاهای مابین زنجان و قزوین در نزدیکی بیجار و شمال همدان مستقر شدند. اهالی این منطقه ترک زبان هستند و استقلال خود را کاملاً حفظ کرده اند. بسیاری از نگاره هایی که در گلیم های شاهسون بیجار به چشم می خورد, از مناطق دیگر آمده است. با آن که بسیاری از گلیم ها با طرح های پود رو و پودهای چرخان تزئین می شود, اما در عین حال اسلوب بافت چاک دار همراه با پشم و نخ نیز در آنها به کار می رود.

 

منبت کاری:

 

منبت کاری چوب در کردستان از قدیم رواج داشته و درهای چوبی در کردستان و برخی از روستاهای آن که به جای مانده متعلق به دوران صفوی بوده که دارای کنده کاریهای دقیق و به صورت گل و کتیبه های گوناگون است. منبت کاریهایی که بر در امامزاده ها و مشایخ انجام شده بسیار باارزش است و امروز هم منبت کاران کرد در کردستان به کار خود ادامه می دهند و منبت کاری رواج کامل دارد. اکنون در سنندج معروفترین و زبردست ترین منبت کاران در کارگاههای خود مشغول به کارند همراه با سبک های جدید, که در آن ابداع و ابتکار خود را محفوظ داشته اند.

 

نازک کاری چوب:

 

ساخت فرآورده های چوبی و نازک کاری در سنندج سابقه طولانی دارد و محصولات چوبی این شهر از قدیم الایام خواستاران فراوانی داشته, بویژه تخته شطرنج های سنندج از مرغوبیت خاصی برخوردار است و در کارگاههای نازک کاری علاوه بر تهیه تخته شطرنج محصول های دیگری از قبیل قوطی سیگار و شیرینی خوری و کیف زنانه و جعبه و لوازم آرایش و سینی و بشقاب و غیره تولید می شود و امروز کارگاههای خراطی کردستان بیشتر به تهیه قلیان و پیپ چپق و عصا و چوب دستی و چوب سیگاری می پردازند.

 

دستبافی:

 

یکی دیگر از صنایع دستباف کردستان موج بافی است. کردها از موج برای نگهداری رختخواب و وسائل اضافی بهره برداری می کنند و در ضمن به عنوان پشتی هم از آن استفاده می نمایند و زیبایی خاصی به محل زندگی می دهد. تهیه موج که مانند پارچه نازک و لطیف است در اغلب شهرها منجمله سنندج, سقز, بانه و مریوان رواج دارد.

 

شالیبافی:

 

شال یک نوع پارچه است که برای تهیه لباس کردی مورد استفاده واقع می شود. دستبافان شال این مناطق با استفاده از پشم بز که در اصطلاح محلی به آن مرز گویند شال را تولید می کنند.

 

سایر صنایع دستی رایج در استان کردستان را نمدمالی, پولک دوزی و حصیربافی تشکیل می دهد.

 

 

بناهای یادبود تاریخی:

 

 

1-غار تاریخی کارفتو ، دیواندره و سقز

2-عمارت مشیر ، سنندج

3-قلعه قمچوقای ، بیجار

4-حمام غسلان ، قروه

5-بازار سنندج ، سنندج

6-ساختمان وکیل الملک ، سنندج

 

 

بناهای یادبود مذهبی :

 

1-مسجد جامع سنندج ، سنندج

 

 

جاذبه های طبیعی :

1-دریاچه زریور ، مریوان

 

 

فرهنگ و هنر:

1-صنایع دستی

2-روستای اورامانات ، مریوان

3-موزه سنندج ، سنندج

 

[ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ] [ 11:34 ] [ ]

نصیحت حضرت لقمان (ع) به فرزندش

سه نوع انسان در سه موقعیت شناخته می شوند:

1.  حلیم و بردبار را در وقت خشم و غضب بشناس

2.  شخص شجاع را در هنگام جنگ بشناس

3.  و دوست را در غربت بشناس

[ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ] [ 14:49 ] [ ]
کوه سعد و سعید در کنار روستای سپهران در بخش کلاترزان

کوه سعد و سعید

[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ ] [ 18:47 ] [ ]

 

نه زندگی آنقدر شیرین و نه مرگ آنقدر تلخ

که انسان شرافتش را به آن ببازد

 

[ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ] [ 20:8 ] [ ]

جمعیت و خانوار شهرستان های کردستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

شرح

جمعیت

مرد

زن

خانوار

کل کشور

75149669

37905669

37244000

21185647

 نقاط شهري

53646661

27023638

26623023

15427848

 نقاط روستايي

21446783

10853217

10593566

5744614

غير ساكن

56225

28814

27411

13185

كردستان

1493645

751156

742489

402354

 نقاط شهري

985874

496553

489321

271238

 نقاط روستايي

507771

254603

253168

131116

غير ساكن

 

 

 

 

بانه

132565

67143

65422

32724

 نقاط شهري

90304

45548

44756

23377

 نقاط روستايي

42261

21595

20666

9347

غير ساكن

 

 

 

 

بيجار

93714

46613

47101

26127

 نقاط شهري

52283

26023

26260

14970

 نقاط روستايي

41431

20590

20841

11157

غير ساكن

 

 

 

 

دهگلان

62844

31639

31205

17165

 نقاط شهري

26281

13172

13109

7214

 نقاط روستايي

36563

18467

18096

9951

غير ساكن

 

 

 

 

ديواندره

81963

41093

40870

19876

 نقاط شهري

28508

14297

14211

7130

 نقاط روستايي

53455

26796

26659

12746

غير ساكن

 

 

 

 

سروآباد

49841

24683

25158

13581

 نقاط شهري

4976

2498

2478

1318

 نقاط روستايي

44865

22185

22680

12263

غير ساكن

 

 

 

 

سقز

210820

105310

105510

53997

 نقاط شهري

142032

70925

71107

37776

 نقاط روستايي

68788

34385

34403

16221

غير ساكن

 

 

 

 

سنندج

450167

227446

222721

127825

 نقاط شهري

375280

189776

185504

107101

 نقاط روستايي

74887

37670

37217

20724

غير ساكن

 

 

 

 

قروه

136961

67629

69332

38201

 نقاط شهري

87792

43336

44456

24474

 نقاط روستايي

49169

24293

24876

13727

غير ساكن

 

 

 

 

كامياران

105996

53889

52107

28553

 نقاط شهري

56355

28968

27387

14974

 نقاط روستايي

49641

24921

24720

13579

غير ساكن

 

 

 

 

مريوان

168774

85711

83063

44305

 نقاط شهري

122063

62010

60053

32904

 نقاط روستايي

46711

23701

23010

11401

غير ساكن

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ] [ 8:53 ] [ ]

زندگي انسان چون يك خوابگرد، خودكار و مكانيكي است. اعمالش را چون يك آدم آهني انجام مي دهد. اگر اعمالت را تماشا كني، متعجب خواهي شد كه چگونه يك اشتباه را هرروز مرتكب مي شوي. بارها تصميم گرفته اي آن اشتباه را ديگر مرتكب نشوي اما چنين تصميم هايي بي فايده هستند. وقتي دوباره در آن موقعيت قرار بگيري، مثل هميشه واكنش نشان مي دهي. نمي داني كه چگونه پاسخ دهي. « واكنش » و « پاسخ » با يكديگر متفاوتند. واكنش، خودكار و ناخودآگاه است اما پاسخ، غير خودكار و خودآگاه. پاسخ بر اساس موقعيت مورد نظر داده مي شود اما واكنش بر اساس الگوي هميشگي. واكنش يعني دنبال كردن راه حلهاي آماده و برنامه هاي از پيش تعيين شده اي كه به ما ديكته شده و از گذشته غالب گشته است. و زندگي كردن در اين لحظه، بدون دخالت گذشته، همان پاسخ است.

اوشو

[ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ] [ 14:50 ] [ ]

 

بهترین هنر زندگی، انسان بودن است.

 

[ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ] [ 21:41 ] [ ]

آموزش زبان کردی (سورانی)

زبان چیست؟

زبان، ابزار عمدهء بشر برای برقراری ارتباط با یکدیگر می باشد. زبان در شکل اصلی خویش به صورت محاوره ای می باشد، اگرچه می تواند به انواع دیگر رسانه ها از قبیل نوشته منتقل گردد. زبان محاوره ای انسان مرکب از اصواتی است که به تنهایی معنایی ندارند اما می توانند با اصوات دیگر برای خلق نهادهای معنادار، ترکیب شوند.لازم به تاکید است که زبان فقط وسیله ارتباطی افراد بشر نیست بلکه بخش بسیار مهم و انکار ناشدنی از هویت و شخصیت انسان نیز هست.

الفبا چیست؟

مجموعه ای از نمادها یا نویسه ها (کاراکترها) که برای نمایش اصوات یک زبان به کار می روند. برای مثال هر کدام از علامت های " الف، ڤ، A، φ " یک نویسه هستند که برای نشان دادن آوایی در یک زبان تعریف شده اند. به عبارت دیگر الفبا سیستمی برای نمایش اصوات یک زبان توسط یک مجموعه از نمادهای قابل فهم و متمایز است. هر نویسه در یک الفبا معمولا نمایشگر یک حرف صدادار، و یا یک حرف بی صدا می باشد.

الفبای لاتین چیست؟

این الفبا که الفبای رومی نیز خوانده می شود، رایجترین سیستم الفبا در جهان است. این الفبا استاندارد نوشتن به زبان انگلیسی و اغلب دیگر زبانهای اروپایی نیز میباشد. این الفبا شکل توسعه داده شدهای از الفبای اتروسکان (الفبای وابسته به سرزمین اتروریا از نواحی قدیم ایتالیا) در سده ششصد قبل از میلاد میباشد. ریشههای الفبای لاتینی را میتوان در الفبای اتروسکان، یونانی، و دستنوشته های فنیقی تا الفبای سامی شمالی كه در خاورمیانه در سده یک هزار و صد قبل ازمیلاد استفاده میشده، جستجو كرد.

الفبای سامی چیست؟

اولین سیستم الفبای کاملا پیشرفته می باشد. این سیستم حداقل به سده یازدهم قبل از میلاد در سوریه برمیگردد و احتمالا، مستقیم و یا غیر مستقیم، ریشه تمام متون الفبایی بعدی میباشد الفبای سامی شمالی باعث ترقی الفباهای آرامی و فنیقی گردیده است. این الفباها بنوبه خود موجبات پیشرفت الفباهای هندی، سامی، و اروپایی را فراهم آوردهاند.،الفبای سامی شمالی بیست و دو حرف داشته و همچنین از راست به چپ نوشته میشدهاند که این خود از مشخصههای اغلب الفباهای سامی بعدی میباشد (به طور مثال، عبری و عربی).

زبان کُردی چیست؟

زبان کُردی بخشی از خانواده زبانهای هند و اروپائی است.این زبان با گویشهای متعدد خود عضو شاخه شمال شرقی این خانواده در قسمت زبانهای هند و ایرانی و یکی از زبانهای شاخه شمال غربی زبانهای ایرانی (اوستایی – کُردی – فارسی – بلوچی – تاجیکی- پشتو) است که در بخشهایی از خاورمیانه که به آن سرزمین کُردستان گفته میشود به آن گفتگو میشود و با زبان فارسی قرابت نزدیکی دارد.

پروفسور ن. مکنزی نوشته است: که در نظر اول می‎توان انتظار داشت که منظور از زبان مادی زبان کُردی است.

همچنین ولادیمیر مینورسکی معتبرترین زبانشناس زبان کُردی این نظر را تایید میکند:

«اگر کُردها از نوادگان مادها نباشند، پس برسر ملتی چنین کهن و مقتدر چه آمدهاست و این همه قبیله و تیرهٔ مختلف کُرد که به یک زبان ایرانی و جدای از زبان دیگر ایرانیان تکلم میکنند؛ از کجا آمدهاند؟»

بدون تردید اشعار بابا طاهر در گویش کُردی جنوبی " لَکی" در قرن یازده میلادی و نوشته های آیین یارسان در گویش اورامانی و گورانی در قرن سیزده هم میلادی، بخشی از کهن ترین آثار ادبی کُردستان هستند.

از نظر جغرافیایی سرزمین کُردستان به قسمتهایی از ایران، ترکیه، عراق و سوریه گفته میشود. اما جمعیتهای پراکنده کُرد نیز در جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، شمال خراسان و در مناطقی از استان گیلان (یعنی لوشان و چمخاله لنگرود) یافت میشوند.

الفبای کردی چیست ؟

نویسه های زیر الفبای کُردی را نشان می دهند :

صامت (بی صدا) :

ئـ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ / ز / ژ / س / ش /

ع / غ / ق / ف / ڤ / ک / گ / ل / ڵ / م / ن / و / ه / ی / (29 نویسه)

مصوت (صدادار ):

ـه / ێ / ۆ / ا / وو {او کشیده } / ی / و {او کوتاه} / بزرۆکە / (8 نویسه)

بزرۆکە:

- در الفبای عربی نویسه ایی برای بزرۆکە در نظر گرفته نشده اما در الفبای لاتین از نویسه " i " استفاده می شود

- بزرۆکە (bzroka) صوتی نزدیک به صوت کسره است که در رسم الخط لاتین به صورت " i / I " نشان داده می شود. عرب آنرا کسره ی مختلسه یعنی کسره دزدکی می خوانند. " بزر " در کُردی به معنی گم شدن است.

 

----------------------------------------

صامت چیست ؟ به آواهایی گفته می شوند که در هنگام ادا کردن با مانع (موانعی مانند لب،دندان،حلق) برخورد می کنند یا به اصطلاع استپ می شوند.

مصوت چیست ؟ آواهایی که صامت ها به کمک آنها ادا می شوند و در هنگام ادا کردن با هیچ گونه استپی روبرو نمی شوند.

حال به مقایسه ظاهری الفبای زبان فارسی با الفبای زبان کُردی می پردازیم:

نویسه های زیر الفبای زبان فارسی را نشان می دهد:

صامت (بی صدا)

/ ء / ا / ب/ پ/ ت/ ث/ ج/ چ/ ح/ خ/ د/ ذ / ر/ ز/ ژ/

/ س/ ش / ص/ ض/ ط / ظ/ ع / غ/ ق/ف/ک/گ/ ل/ م/ ن/ و/ ه/ ی / (33 نویسه)

مصوت (صدادار)

َ / ِ / ُ / ا / و (صدای او کشیده) / ی / (صدای ایی کشیده) (6 نویسه)

 

----------------------------------------

 

جدول مقایسه ایی بین الفبای کُردی و فارسی:

در صامت ها:

Ø: یعنی این نویسه را ندارد

فارسی

ء

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

کُردی

ئـ

ا

ب

پ

ت

Ø

ج

چ

ح

خ

فارسی

د

ذ

ر

Ø

ز

ژ

س

ش

ص

ض

کُردی

د

Ø

ر

ڕ

ز

ژ

س

ش

Ø

Ø

فارسی

ط

ظ

ع

غ

ف

Ø

ق

ک

گ

ل

کُردی

Ø

Ø

ع

غ

ف

ڤ

ق

ک

گ

ل

فارسی

Ø

م

ن

و

ه

ی

 

کُردی

ڵ

م

ن

و

ه

ی

 

 

----------------------------------------

در مصوت ها :

Ø: یعنی این نویسه را ندارد

فارسی

َ

ِ

ُ

ا

و

ی

Ø

Ø

کُردی

ـه

ێ

ۆ

ا

وو

ی

و

i بزرۆکە

 

----------------------------------------

با کمی دقت در همین دو جدول می توان به تفاوت های ظاهری زیر اشاره کرد:

در صامت ها:

1. در الفبای کُردی نویسه های (ث / ذ / ص / ض / ط / ظ) وجود ندارند پس این نویسه ها در نوشتار کُردی هیچ کاربردی ندارند.

2. در الفبای کُردی

برای نویسه های (ث / ص / س) ازنویسه (س)

برای نویسه های (ت / ط) از نویسه (ت )

برای نویسه های (ذ / ز / ض / ظ) ازنویسه (ز )

استفاده می شود.

3. نویسه های (ئـ/ ڕ / ڤ / ڵ) تنها به الفبای زبان کُردی اختصاص دارند.

در مصوت ها:

1. نویسه های (ا / ی) در هر دو کامل شبیه هم هستند.

2. تلفظ نویسه های (ـه / ێ / ۆ / وو) دقیقا شبیه تلفظ نویسه های ( / ِ / ُ / و { او کشیده }) است اما شیوه نوشتاریشان با هم متفاوت است.

3. نویسه های (و {او کوتاه} / { I } بزرۆکە) تنها به الفبای زبان کُردی اختصاص دارند.

 

----------------------------------------

حال برای شروع موضوع حروف را به چهار دسته تقسیم کرده سپس به بررسی هر دسته می پردازیم :

دسته اول (درس اول ): نویسه هایی که از نظر نوشتاری و تلفظ (طرز ادا) بین الفبای کُردی و الفبای فارسی مشترک هستند.

دسته دوم (درس دوم ): نویسه هایی که از نظر نوشتاری مشترک ولی از نظر تلفظ (طرز ادا) متفاوت هستند.

دسته سوم (درس سوم ): نویسه هایی که از نظر نوشتاری متفاوت ولی از نظر تلفظ (طرز ادا ) مشترک هستند.

دسته چهارم (درس چهارم ): نویسه هایی که هم از نظر نوشتاری وهم از نظر تلفظ (طرز ادا) باالفبای فارسی متفاوتند.

درس اول

دسته اول: نویسه هایی که از نظر نوشتاری و تلفظ مشترک هستند

دسته دوم: نویسه هایی که از نظر نوشتاری مشترک ولی از نظر تلفظ متفاوت هستند.

دسته سوم: نویسه هایی که از نظر نوشتاری متفاوت ولی از نظر تلفظ مشترک هستند.

دسته چهارم: نویسه هایی که هم از نظر نوشتاری وهم از نظر تلفظ متفاوتند.

 

----------------------------------------

بررسی دسته اول:

نویسه هایی که از نظر نوشتاری و تلفظ (طرز ادا) بین الفبای کُردی و الفبای فارسی مشترک هستند.

" این علامت نشان دهنده لینک دانلود فایل صوتی است. فایل های صوتی را دانلود کرده و به

دقت به آن گوش دهید. "

در صامت ها :ب/ پ / ت / ج/ چ/ خ/ د / ر/ ز / ژ / س/ ش/ ف/ ک/ گ/ ل/ م/ ن/ ه / ی (20 نویسه)

در مصوت ها: ا / ی (صدای ایی کشیده) / (2 نویسه)

صامت ها :

----------------------------------------

1 - (ب: بـ ـبـ ـب ب)

باران، سبەینێ، قەڵب، کەڵەباب، بەران، بۆق، سەبر، سێبەر، کەباب، باب

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " b / B " نشان داده می شود.

----------------------------------------

2 - (پ: پــ ـپـ ـپ پ )

پیر، تەپڵ، خشپە، پەپوولە، سپی، سپڵە، شڵپە، قاپ، ئەسپ ،تۆپ

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " p /P" نشان داده می شود.

----------------------------------------

3 - (ت: تــ ـتـ ـت ت )

تەرزە، تازە، تۆز، پشتێن، نیشتمان، نەتەوە، سەردەشت، زەرتوشت، تەڕ، ەماتە

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " t / T " نشان داده می شود.

----------------------------------------

4 - (ج: جـ ـجـ ـج ج)

جێگا، جل، جوولەکە، جۆگە، جووچکە، هەنجیر، زنجیر، پەنجە، ڕەنج، سەرنج

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " c / C " نشان داده می شود.

(دانلود فایل نویسه های " ب / پ / ت /ج ")

----------------------------------------

5 - (چ: چـ ـچـ ـچ چ)

بێچوو، کەوچک، کەچەڵ، قاچ، ماچ، کۆچ، ورچ، پرچ، چرچ، کچ در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " ç / Ç" نشان داده می شود.

----------------------------------------

6 - (خ: خـ ـخـ ـخ خ )

خاو، خێل، خەرمان، تەختە، خوشک، مێخەک، خەو، بەرخ، شاخ، داخ در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " x / X" نشان داده می شود.

----------------------------------------

7 - (د: د ــد )

دەرزی، دەست، کورد، ورد، درشت، درۆ، دەم، دڕک، دار، درگا در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " d / D" نشان داده می شود.

----------------------------------------

8 - (ر: ر ـر )

سەرباز، سەردار، دەرزی، دەردەدار، زۆر، برۆ، برا، کرێکار، کوردستان، کەر در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " r / R" نشان داده می شود.

----------------------------------------

9 - (ز: ز ـز )

زانا، زیرەک، زەماوەند، زۆر، مزگێنی، بەرز، زەرگەتە، زریکە، زانست، پارێزەر، زانکۆ در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " z / Z" نشان داده می شود.

----------------------------------------

10 – (ژ: ژ ـژ )

بێژنگ، کەژ، ژین، ژار، ژیر، ژن، ئەژنۆ، ژێر، ژیلەمۆ، ژان در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " j / J" نشان داده می شود.

----------------------------------------

11 – (س: ســ ـسـ ـس س )

سارد، ئەسرین، سنوور، سهرۆك، زانست، ههناسه، سی، مامۆستا، سهرهتا، کۆسپ در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " s / S " نشان داده می شود.

----------------------------------------

12 – (ش: شــ ـشـ ـش ش)

شار، شاباش، شاخ ،شەو، شین، شەل، شووشە، شمشاڵ، شووتی، شەکەت

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " ş / Ş" نشان داده می شود.

----------------------------------------

13 – (ف: فـ ـفـ ـف ف )

فێنک، فشە، تریفە، تف، ماف، فیشەک، فانتۆم، دهرفهت، بەفر، شەرەف

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " f / F" نشان داده می شود.

----------------------------------------

14 – (ک: کــ ـکـ ـک ک )

کاوە، کەم، چکۆلە، تێکۆشان، مێشک، وشک، تاریک، پاک، چاک ،بووک

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " k / K" نشان داده می شود.

----------------------------------------

15 – (گ: گــ ـگـ ـگ گ )

گەڵا، هەنگاو، مانگ، ڕەنگ، گورگ، مانگا، گرێو، گڕ ،گریان، گاڵتە، در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " g / G" نشان داده می شود.

----------------------------------------

16 – (ل: لــ ـلـ ـل ل )

لێو، کەل و پەل، کەلاوە، لاو، لاواز، گەردەلوول، لۆتی، مەلە، مەل، لێبووردن

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " l / L" نشان داده می شود.

----------------------------------------

17 – (م: مــ ـمـ ـم م)

مشک، مانگ، هێمن، سمێڵ، سمۆرە، نم، بزمار، مەلە، دیمەن، کۆمار در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " m / M" نشان داده می شود.

----------------------------------------

18 – (ن: نــ ـنـ ـن ن )

نان، نەرم، ناو، گزنگ، نەوسن، بزن، بەران، شنۆ، شنە، هەناسە در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " n / N" نشان داده می شود.

----------------------------------------

19 – (ﮬ: هـ ـهـ)

هێمن، هەنار، هەنجیر، نهێنی، بەهار، مەهاباد، داهاتوو، هاندان، هەرمێ، هەڵبژاردن در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " h / H" نشان داده می شود.

----------------------------------------

20 – (ی: یـ ی)

یارمەتی، یار، یاخی، یانزە، وەیلان، بایێخ، تایبەت، یەکیەتی، یەک، سەیران

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " y / Y" نشان داده می شود.

-------------------------------------------------

مصوت ها :

1- (ا: ا ـا )

یارمەتی، یار، یاخی، بەران، هەناسە، فانتۆم، تاریک، پاک، چاک ،نان در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " a / A" نشان داده می شود.

----------------------------------------

2 – (ی: ـیـ ى)

یاخی، تاریک، هەنجیر، شین، ئهسرین، پیت، تیشک، دیمهن، بهزهیی، زایینی

در الفبای لاتین این آوا را با نویسه " î / Î" نشان داده می شود.

-------------------------------------------------

لازم به ذکر است:

1: چون کاربرد این نویسه ها شبیه زبان فارسی است نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

2: هدف فقط شنیدن و دیدن کلماتی است که با این تعداد نویسه مشترک نوشته شده اند، در درس های بعدی با معنی این کلمات نیز آشنا خواهید شد.

 

-------------------------------------------------

جدول مقایسه ایی نویسه های لاتین با عربی مربوط به دسته اول :

صامت ها

الفبای لاتین

الفبای عربی

B - b

ب

P - p

پ

T - t

ت

C - c

ج

Ç - ç

چ

X - x

خ

D - d

د

R - r

ر

Z - z

ز

J – j

ژ

S - s

س

Ş - ş

ش

F – f

ف

K – k

ک

G – g

گ

L – l

ل

M – m

م

N – n

ن

H – h

هـ

Y – y

ی

 

مصوت ها

الفبای لاتین

الفبای عربی

A - a

ا

î / Î

ی

۱- پیشانی: ناوچاوان

2- ابرو: برۆ

3- چشم: چاو

4- گوش: گوێچکە

5- بینی: لووت

6- سوراخ بینی: کونەلووت

7- گونه: گۆنە

8- دهان: دەم

9- فک: کاکیلکە

10- چانه: چەناکە

 

1- ریه: سی

12- كلیه: گورچیلە

13- كبد: سپڵ

14- قلب: دڵ

15- مثانه: میزەڵان

16- روده: ریخۆڵە

 

۱۷- انگشت: قامک

18- شست: قامکەگەورە

19- مچ: مەچەک

20- کف دست: بەرەدەست

 

قامک قامکەگەورە مەچەک بەریدەست

 

۲۱- دندانها:دیانەکان (دیان)

22- لثه: پووک

ئاچەر

مشاری برقی

ئامووردەستی

پێچ

پێچگوشتی

پۆمپ

چراقوە

چەکوش

تەناف

کاردەک

مقەست

مۆرە

بێڵاسن بزمار فڵچە

تەور

روزها به زبان کردی

شنبه: شەممە

یک شنبه: یەکشەممە

دوشنبه: دووشەممە

سه شنبه: سێشەممە

چهارشنبه: چوارشەممە

پنج شنبه: پێنجشەممە

جمعه: هەینی یا جومعە

فصل های کردی / به شان کوردی   

کوردی سنی

بو هار: بهار

هاوين: تابستان

پايز: پاييز

زيستان :زمستان

کوردی که لهور

وه هار: بهار

پايز: تابستان

سه رده وا: پاييز

زمسان :زمستان

 

 

خانواده کردی / هووز کوردی   

ژن(ئافره ت): زن

پیا: مرد

کور: پسر

دوه ت(کیچ): دختر

باوک: پدر

دالک(دایک) :مادر

برا: برادر

خوه یشک: خواهر

باپیر: پدر بزرگ

داپیر(نه نگ): مادربزرگ

مام(تاتگ): عمو

خالوو :دایی

میمگ: خاله و عمه

زاوا: داماد

وه یو: عروس

خه سوره: مادرزن و پدر زن و پدر شوهر و مادر شوهر و برادر زن

شو: شوهر

ژن: زن و عیال

هاو زاوا: باجناق

ئامووزا: پسر عمو و دختر عمو

خالووزا: پسر دایی و دختر دایی

میمزا: پسر عمه و پسر خاله و دختر عمه و دختر خاله

ژن خالوو: زن دایی

ژن تاتگ: زن عمو

شو میمگ: شوهر خاله و شوهر عمه

دوه ته ر زا: نوه دختری

کررزا: نوه پسری

دش: خواهر شوهر

 

روزهای کردی / رووژان کوردی   

شه ممه: شنبه

یه کشه ممه: یکشنبه

دوو شه ممه دوشنبه

سی شه ممه سه شنبه

چوار شه ممه چهار شنبه

په ن شه ممم پنجشنبه

هه ینی آدینه

پشوودان تعطیل

 

 

اعداد کردی / ژماران کوردی   

يه ک ۱

دوو ۲

سی ۳

چوار ۴

پينج ۵

شه ش ۶

هاوت ۷

هه يشت ۸

نوو ۹

ده ی ۱۰

يانزه ۱۱

دووانزه ۱۲

سينزه ۱۳

چوارده ۱۴

پانزه ۱۵

شانزه ۱۶

هه وده ۱۷

هه ژده ۱۸

نووزده ۱۹

بيس ۲۰

سی ۳۰

چل ۴۰

په نجا ۵۰

شه س ۶۰

هه فتا ۷۰

هیشتا ۸۰

نه وه د ۹۰

سه د ۱۰۰

دووویس ۲۰۰

سسه د ۳۰۰

چوارسه د ۴۰۰

پانسه د ۵۰۰

شه شسه د ۶۰۰

هه فسه د ۷۰۰

هه یسه د ۸۰۰

نووسه د ۹۰۰

هه زار ۱۰۰۰

 

چند صفت کردی   

گه وره: بزرگ

بووچک: کوچک

خاس: خوب

گه ن: بد

ره ئين: زيبا

قيز: زشت

تيه ريک: تاريک

رووشن: روشن

سه ر خوش: شاد

خه مين: غمگين

کار که ر: کوشا

ته مه ل: تنبل

چاخ: چاق

له ر: لاغر

تنک: نازک

پيه ن: پهن

دريژ: دراز

کو ل: کوتاه

پير: پير

جووان: جوان

تژ: تيز

کول: کند

به رز: مرتفع

قول: عميق

فيس: تر

هشک: خشک

بان: بالا

خوار: پايين

چوول: خالی

په تی: خالی

زور: زياد

که م: کم

پوک: خالی

پر: پر

شرين: شيرين

تيه ل: تلخ

سوول: شور

تورش: ترش

ته نيا: تنها

هووفه ل: آدم دروغگو

درووزن: دروغگو

دروو: دروغ

راس: راست

ته ميس: پاک

چرکن: کثيف

دوله مه ن: پولدار

هه ژار: فقير

 

 

رنگ های کردی   

ره ش: سياه

چه رمگ: سفید

که و: آبی

سور: قرمز

زه رد: زرد

ساوز: سبز

قاوه ی: قهوه ای

بوور: خاکستری

 

به شان له ش / قسمت های بدن   

که پوول - سه ر: سر

مل: گردن

ده س: دست

شان - کوول: کتف

سينگ: سينه

زگ: شکم

پيشت: پشت

تيه تگ: باسن

ران: ران

قول: پا

زرانی: زانو

پوز: ساق پا

کلگ: انگشت

 

به شان سه ر/ قسمت های سر   

تيول: پيشانی

برم: ابرو

بژانگ: مژه

چاو: چشم

گوپ: گونه

پت: بينی

لوت: بينی

قاو: شقيقه

گووش: گوش

لچ: لب

سول: سيبيل

ريش: ريش

چناوه: چانه

زنج: چانه

مل: گردن

پووق مل: پس گردن

قورگ: حلق

ده م: دهان

دنان:دندان

دنان وه رگ: دندان نيش

کاکيله: دندان آسياب

ئاروو: لثه

قرووژنه ک: نای

گه وگ: قبقب

 

به شان سينگ/ قسمت های سينه   

پووس: پوست

ده نگ: دنده

ناو زگ: به بخش های داخلی بدن می گویند.

پف: ريه

دل: قلب

گورچگ: کليه

گه يه: معده

جه رگ: جگر

لخه روو: روده

لخه رووی گه وره: روده بزرگ

لخه رووی بوچک: روده کوچک

مه مگ: پستان

مازگ: پشت شکم

ناو شان: ميان شانه ها

نه وگ: ناف

 

  الفبای کردی   

در خط کردی برای کم شدن فاصله ی نوشتار و گفتار تغييراتی در خط فارسی به وجود آمده است که به طور خلاصه بيان می کنم. البته برای ياد گرفتن کامل خط کردی می توانيد به کتاب فرهنگ کردی هه ژار مراجعه کنيد.

۱- فتحه: در خط کردی به صورت (ه) نوشته می شود مانند به همه ن به جای بهمن.

۲- ضمه: در خط کردی به صورت (و) نوشته می شود مانند کورد به جای کرد

۳-او در خط کردی به صورت (وو) نوشته می شود.

۴- تشديد: کلمات مشدد به صورت تکرار حرف نوشته می شوند مانند مه ککه به جای مکه

۵- الف در خط کردی در وسط کلمه به صورت ا نوشته می شود ودر آغاز کلمه به صورت ئ نوشته می شود مانند ئه حمه د به جای احمد و بار به جای بار

۶- در خط کردی حروفی چون ث س ص به صورت س نوشته می شوند مانند سه د به جای صد

۷- در خط کردی حروفی چون ز ذ ض ظ به صورت ز نوشته می شوند مانند زوهر به جای ظهر

۸- در خط کردی حروفی چون ت ط به صورت ت نوشته می شوند مانند ته ناب به جاي طناب

 

 

ناوه کانی کوردی هه نگاوی به ره و ره گه ز / اسم های کردی گامی به سوی اصالت   

ره نگه ديته ن که له ناوه ندی ولاتمان که سی په ره ی نا وه کانی کوردی نه ستاندنه وه. بو ئيمه که توايم بو رزگاری ولاتمان خه بات که يم زور ناباش بی ناوی بو کوره کان و دويته کانمان ناوی ئه ره وی بدوزينه وه.

 

دوستان گرامی برای آشنايی شما با نام های اصيل کردی نام های کردی را پيشکش به حضور می کنم. اميد است که ما ايرانی ها از نام های اصيل ايرانی از آن جمله نام های کردی استفاده کنيم. توضيح اينکه در بخش اول نام به خط کردی در بخش دوم به خط فارسی و در بخش سوم معنی آن در فارسی و در بخش آخر کارکرد آن برای پسر يا دختر آمده است.

ئارارات/ آرارات/ نام کوهی در کردستان ترکيه/ پسر

ئاران/ آران/ قشلاق/ پسر

ئاراس/ آراس/ رود ارس/ پسر

ئارمين/ آرمين/ نام پسر کيقباد منسوب به آرام/ پسر

ئاريان/ آريان/ آريايی/ پسر

ئارينا/ آرينا/ آريايی نژاد/ دختر

ئاساره/ آساره/ ستاره/ تنها درکردی ايلامی رواج دارد./ دختر

ئاسکول/ آسکل/ بچه آهو. در کردی ايلامی بدان آسک می گويند./ دختر

ئاسمين/ آسمين/ ياسمن/ دختر

ئاسو/ آس/ افق. در کردی ايلامی به صورت ئاسوو(آسو) کاربرد دارد./ عمومی(پسر و دختر)

ئاکام/ آکام/ انجام/ پسر

ئاکوو/ آکو/ کوه بزرگ. قله ی کوه/ پسر

ئاگرين/ آگرين/ آتشين. کنايه از آدم شجاع/ پسر

ئالان/ آلان/ منطقه ای در کردستان/ دختر

ئاميار/ آميار/ يار و ياور. در کردی ايلامی هاويار گفته می شود./ پسر

ئاوات/ آوات/ آرزو/ عمومی

ئايرين/ آيرين/ آتشين/ دختر

ئه ر ده لان/ اردلان/ نام قديمی کردستان/ پسر

ئه سرين/ منسوب به اشک/ دختر

ئه وين/ اوين/ عشق/ دختر

باشوان/ باشوان/ نام کوهی در بانه/ پسر

باوان/ باوان/ خانه ی پدری/ دختر

بريا/ بريا / کاشکی / پسر

بوران/ بوران / توفان / عمومی

بووژان/ بوژان / باليدن و نمو کردن. نام روستايی در ايلام/ دختر

بيخه وش/ بيخوش / ناب و خالص. کردی باشووری/ دختر

بيری / بيری/ شيردوش / دختر

بيگه رد/ بگرد / بی عيب / عمومی

به رزان / برزان / بلندی / پسر

به رکاو/ برکاو / دامنه ی کوه / پسر

به فراو/ بفراو / آب برف ذوب شده. کنايه از زلالی و پاکی/ دختر

به فرين/ بفرين / برفی. کنايه از سفيدی و پاکی/ دختر

به ناز / بناز / نازنين / دختر

به يان / بيان / سپيده دم. بامداد / پسر

به يانه / بيانه / ميوه ی به / دختر

پاکو / پاک / دسته گياه بسته نشده / پسر

پشکو / پشک / اخگر/ پسر

پيشه وا / پيشوا / رهبر/ پسر

په پرووک / پپروک / شکوفه. تنها در کردی ايلامی رواج دارد./ دختر

په رژان/ پرژان / کار / دختر

په ره نگ / پرنگ / گوشواره / دختر

په ژاره / پژاره / نگرانی / عمومی

په ژماره / پژماره / فکر و خيال. تنها در کردی ايلامی کاربرد دارد. / عمومی

په شيو / پشيو / افسرده / عمومی

 

لغات به زبان کردی سورانی

ئاماژه=اشاره

ئه ژمار=شماره

ئه ستیره=ستاره

ئه سرین=اشک

ئه وین=عشق

ئیستا=اکنون

ئیش=درد

ئیواره=عصر

باسک=بازو

بایخ=ارزش.قدر

برژانگ=مژه

به رپرس=مسئول

به رز=بلند

به ردهوام=پابرجا

به سه رهات=سرنوشت.خاطرات گذشته

به لینی=قول

بنچینه=زیربنا.ریشه

بنه ماله=خانواده

بیر=فکر.هوش

پرشنگ=پرتو آفتاب

پیاو=مرد.پسر زن و بچه دار

په راو=دفتر

په رتووک=کتاب

په ژاره=غم

په خشان=پراکنده

په شوکاو=آشفته

چیروک=داستان

تایبه ت=مخصوص

ترووسکه=درخشش

تکا=خواهش.تمنا

تیشک=اشعه

خول=خاک

خومالی=خودی

چاره نووس=سرنوشت

چاوه دیری=نگهداری کردن

چیا=کوه

چه په ل=پست

چوله که=گنجشک

حه کایه ت=داستان

حه ز=آرزو

دیمه ن=منظره

رابردوو=گذشته

روخسار=صورت

روون=آشکار.روشن

رووناک=روشن

ری=راه

ریباز=هدف

زامار=زخمی

زانست=علم

زورتر=بیشتر

زه ین=هوش

ژان=درد

ژیان=زندگی

ژه م=وعده ی غذا

سات=لحظه

سپله=پست(در مورد انسان)

سوما=نور چشم

سه رچاوه=سرچشمه

شانو=صحنه ی نمایش

شورش=شورش

شوین=جای.اثر

شه پول=موج

شه ر=جنگ

عیشوه=ناز

فرمیسک=اشک

فیرگه=مدرسه

فیز=تکبر

قه ره واش=کلفت

کات=زمان.وقت

کورت=کوتاه

کوله ر=محقق

کومار=جمهوری

کون=کهنه.قدیمی

که لک=بهره

گرینگ=مهم

گشت=همه

گه ل=ملت

گه وره=بزرگ

لاسایی=تقلیدی

لایه ن=جانب

لووتکه=قله ی کوه

مروو=انسان

میوان=مهمان

مه به ست=منظور

مه رج=پیمان

مه لبه ند=سرزمین

ناسک=نازک

ناوبانگ=آوازه.شهرت

نزم=پست.کم ارتفاع

نوی=تازه.نو

نووسه ر=نویسنده

نیشتمان=وطن 

نه ته وه=نژاد.نسل

وانه=درس

وریا=زرنگ.هوشیار

وره=شجاعت

ولات =سرزمین

ویژه=ادبیات

وه رگیر=مترجم

هاوار=فریاد

هاوری=دوست.رفیق

هوگر=علاقمند

هه تاو=تابش خورشید

هه ژار=فقیر

هه نگاو=قدم

هیمن=متین.آرام

هیوا=امید

 


موضوعات مرتبط: آموزش زبان کردی، زبان هاي كردي و جغرافياي كردي
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ] [ 10:20 ] [ ]

دستور زبان و ادبیات کردی (کرمانجی)

در ابتدا الفبای زبان کردی را در این قسمت ارائه می‌دهیم، و درقسمت های آتیه دستور زبان و ادبیات کردی به تفسیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 الفبای کردی، با حروف لاتینی

الفبای کردی دارای 31 حرف است. حروف صدادار 8 تا و حروف صامت 23 تا می‌باشند.

حروف صدادار در الفبای کردی از قرار ذیل می‌باشند:

a ، e ، ê ، i ، î ، o ، u ، û

در اینجا کلماتی را بعنوان نمونه در ارتباط با هر یک از حروف الفبا ذکر کرده‌ایم، تا یاد‌گیری حروف الفبای کردی، چه از نظر نوشتاری و هم از نظر فنوتیک (صدای حروف) کاملأ واضح و شفاف گردد.

Av - Agir - Çiya – Mîvan

( آب - آتش - کوه – مهمان )

 

Beran - Bizin – Bav - Bihar

( قوچ - بز - پدر – بهار )

 

Cacim - Fincan – Canîk

( جاجم - فنجان - کره ‌اسب )

 

 çar- Çûçik – kemançe

( چهار - گنجشک – کمانچه )

 

Dar - Dîk – Radiyo

(درخت - خروس – رادیو)

 

Ker - Şeş – Ewr

(الاغ - شش – ابر)

 

Êvar - Pênc – Rêwî

(غروب - پنج – رهرو)

 

Filçe - Heft – Tilifûn

(فلچه - هفت – تلفن)

 

Goşt - Gêrmî – Golik

(گوشت - آش – گوساله)

 

Honer - Hirmî - Hîv - Havîn

(هنر - گلابی - ماه – تابستان)

 

Birîn - Gizêr - jin

(زخم - هویچ – زن)

 

Taksî - Dîk - Dîwar

(تاکسی - خروس – دیوار)

 

jin - jûjî - Qijik - Roj

(زن - جوجه تیغی - کلاغ سیاه و سفید – آفتاب)

 

Ker - Kûsî – Kewçî

(خر - لاک پشت – قاشق)

 

FîL -Lîmû -Leklek

(فیل - لیمو - لک لک)

 

Mişk - Masî - Mêş - Mûzîk

( موش - ماهی - مگس – موسیقی )

 

Nan - Mange - Nînik

(نان - ماده گاو – ناخن)

 

Ordek - Otobûs - Gog

( اردک - اتوبوس – توپ )

 

Pîvaz - Pişik – Penîr - Payîz

( پیاز - گربه - پنیر – پاییز )

 

Qaz - beq – qirik

(غاز - قورباغه – کلاغ)

 

Rovî - Mar -Çar

(روباه - مار – چهار)

 

Saet - Sêv – Sîr

(ساعت - سیب – سیر)

 

Şêr -Şîr - Şûşe – Şeker

(شیر - شیرخوردن - بطری – شکر)

 

Texte - dest - Tût

(تخته - دست – توت)

 

Kêrgu - Guçik – Gul

(خرگوش - گنجشک – گل)

 

Dûr - Bilûr - Kûçî – Bûk

( دور - نی - سگ – عروس )

 

Çav - kevir – Deve

( چشم - سنگ – شتر )

 

Weris - Ewr – Dewrî

( ریسمان - ابر – بشقاب )

 

Xak - berx - Xiyar

 (خاک - بره – خیار)  )

 

Radiyo- Meymûn - yêk

(رادیو - میمون – یک)

 

Pez - Derzî -Xinzîr - Moz - Zivistan

(گوسفند - سوزن - خوک - موز- زمستان)

 

در اینجا برای مفهوم شدن بکارگیری کلمات کردی در جمله نویسی، چند جمله زیر بعنوان نمونه عرضه گردیده است:

 

çiya pir sarin

کوه ها خیلی سرد هستند.

 

Daniyal şagirdek zîrek e

دانیال یک دانش‌آموز زیرکی است.

 

Rengê qelema min qehweyî ye

 رنگ قلم من قهوه‌ای است.

 

در این قسمت، مبحث ضمایر شخصی و اسم را همراه باآوردن مثال هایی جهت سهولت در فراگیری گرامر زبان کردی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

گرامر Rêziman

در اینجا بواسطه اینکه در زبان محاوره‌ای در میان کردها معمولأ ضمایر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا در این بخش، مبحث اسم (و ضمایر شخصی) را بررسی می‌کنیم. در فرصت های آتی مباحث فعل، حروف اضافه، صفت و ... را مطرح خواهیم کرد.

ضمیر Cînav

ضمیر کلمه‌ای است که بجای اسم می‌نشیند (اسم کلمه‌ای است که برای نامگذاری موجودات جاندار و بی‌جان استفاده می‌شود). زبان کردی دارای دو گروه ضمیراست:

به فارسی: من

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Min

ضمایر ساده (مستقیم): Ez

به فارسی: تو

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Te

ضمایر ساده (مستقیم): Tu

به فارسی: او(مرد)،آن

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Wî

ضمایر ساده (مستقیم): Ew

به فارسی: او(زن)،آن

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Wê

ضمایر ساده (مستقیم): Ew

به فارسی: ما

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Me

ضمایر ساده (مستقیم): Em

به فارسی: شما

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): We

ضمایر ساده (مستقیم): Hûn

به فارسی: آنها

ضمایر کنایه (غیر مستقیم): Wan

ضمایر ساده (مستقیم): Ew

A) کاربرد ضمایرساده:

ضمایر ساده در مواردزیر استفاده می‌شوند:

الف) بعنوان فاعل (کنندهء کار) در انجام دادن کاری (فعل)در تمام زمان ها بکار می‌روند ( به جز زمان های گذشتهء افعال متعدی):

 çûn(رفتن) یک فعل لازم است. Ez در اینجا ضمیر ساده و کنندهء کار (فاعل)می‌باشد.

من دارم به مدرسه می‌روم.

.Ez diçim debistanê

من به مدرسه خواهم رفت.

.Ez ê biçim debistanê

من به مدرسه رفتم.

.Ez çûm debistanê

من به مدرسه رفته‌ام.

.Ez çûme debistanê

من به مدرسه می‌رفتم.

.Ez diçûm debistanê

من به مدرسه رفته بودم.

.Ez çûbûm debistanê

ب) بعنوان مفعول درجملاتی که دارای افعال متعدی (زمان های گذشته) هستند:

dîtin (دیدن) یک فعل لازم است. Ez در اینجا ضمیر ساده و هم چنین مفعول جمله می‌باشد.

B) کاربرد ضمایرکنایه (غیر مستقیم):

ضمایر کنایه در موارد زیر استفادهمی‌شوند:

الف)بعنوان فاعل در جملاتی که دارای افعال متعدی (زمان های گذشته) هستند:

xwarin(خوردن) فعل لازم است. Min در اینجا ضمیر کنایه و هم چنین فاعل جمله می‌باشد.

من یک سیب را خوردم.

.Min sêvek xwar

من یک سیب را خورده‌ام.

.Min sêvek xwariye

من یک سیب را می‌خوردم.

.Min sêvek dixwar

من یک سیب را خورده بودم.

.Min sêvek xwaribû

ب) بعنوان مفعول درجملاتی که دارای افعال متعدی (زمان های حال و آینده) هستند:

تو من را می‌بینی.

.Tu min dibînî

تو من را خواهی دید.

.Tu yê min bibînî

پ) ضمایر کنایه برای یک حرف اضافه، بعنوان مفعولمی‌باشند:

مثال: از - ji

از من / تو / او (مرد) / او (زن) / ما / شما / آنها

ji min /te / wî / wê / me / we / wan

ت)در حالت ملکی:

دست من / تو / او (مرد) / او (زن) / ما / شما / آنها

destê min / te / wî / wê /me /we / wan

 

مال من/ تو/ او (مرد) / او (زن)/ ما / شما / آنها

ê min / te / wî / wê / me / we / wan

ضمایر مفعولی Cinavên berkirde

وقتی که یک ضمیر ساده (مستقیم) بعنوانفاعل استفاده شود، ضمیر کنایه (غیر مستقیم) بعنوان مفعول استفاده می‌شود، و بالعکس.

من تو را می‌بینم (دارم می‌بینم)

Ez te dibînim

تومن را می‌بینی

Tu min dibînî

او (زن/مرد) می‌بیند او (زن/مرد) را

Ew wî/wê dibîne

ماشما را می‌بینیم

Em we dibînin

شماما را می‌بینید

Hûn me dibînin

آنهامی‌بینند آنها را

Ew wan dibînin

من تو رادیدم.

.Min tu dîtî

تو من رادیدی.

.Te ez dîtim

او (مرد) دید او (زن/مرد) را.

.Wî ew dît

او (زن) دید او (زن/مرد) را.

.Wê ew dît

ما شما رادیدیم.

.Me hûn dîtin

شما ما رادیدید.

.We em dîtin

آنها دیدند آنهارا.

.Wan ew dîtin

ضمایر انعکاسی Cinavên Vegerok

ضمیر انعکاسی کلمهء xwe (خود / صاحب بودن) است که برای تمام اشخاص بکار می‌رود.

من خودم رامی‌بینم.

.Ez xwe dibînim

تو خودت رامی‌بینی.

.Tu xwe dibînî

او (زن/مرد) می‌بیند خودش (زن/ مرد) را.

.Ew xwe dibîne

ما خودمان رامی‌بینیم.

.Em xwe dibînin

شما خودتان رامی‌بینید.

.Hûn xwe dibînin

آنها خودشان رامی‌بینند.

.Ew xwe dibînin

صفات وضمایر ملکی Rengdêr u Cînavên xwedîtî 

ضمایر کنایه معمولأ بعنوان ضمایر و صفتهای ملکی استفاده می‌شوند. دراینموارد همیشه یک پسوند اسم را به ضمیر کنایه مرتبط می‌کند.

پسوندهای معلوم (معین)

اسم های مفرد مونث

اسم های مفرد مذکر

ê 

اسم های جمع

ên

کلمه y در اسمهایی که به یک حرف صدادار ختممی‌شوند، بین حرف صدادار و پسوند اسم قرار می‌گیرد. در واقع کلمهء y در اینجاهمانند یک بافر (زینت بخش) عمل کرده و اسم را خوش بیان می‌کند.

پسوندهای نامعلوم(نامعین)

 

اسم های مفرد مونث

اسم های مفرد مذکر

î 

اسم های جمع

پسوند اسم (نسبت داده شده) به همراه ضمیرکنایه، یک ضمیر ملکی را درست می‌کند.

مال من (کتاب)

a min

کتاب من

Kitaba min

مال تو (قاشق)

yê te

قاشق تو

Kevçîyê te

مال او (اسم)

ê wê

اسم او (مونث)

Navê wê

مال او (خانه)

a wî

خانه او (مذکر)

Mala wî

مال ما (شاگردها)

ên me

شاگردان ما

Şagirdên me

مال شما (معلمین)

yên we

معلمین شما

Mamostayên we

مال آنها (سوزن)

ya wan

سوزن آنها

Derzîya wan

کتاب شما از مال من بهتر است.

.kitaba te ji a min rindtir e

قاشق شما از مال من درازتر است.

 

.Kevçîyê te ji yê min dirêjtir e

کاردهای شما از مال ما سنگین‌ترند.

.Kardên te ji ên me girantir in

یک کارد من.

.Kardeke min

یک معلم (مذکر) شما.

.Mamostayekî we

کتاب های آنها.

.Kitabêne wan

یک کارد من تیز نیست.

.Kardeke min tûj nîne

من یک معلم شما را دیدم.

.Min Mamostayekî we dît

کتاب های آنها خوبند.

  Kitabêne wan rind in

حروف هم‌صدا    tîpên Pevdeng 

در زبان کردی کلماتی هستند که در آن دو حرف الفبا با هم ترکیب شده و یک صوت را می‌سازند، بعبارت دیگر این دو حرف را هم‌صدا (Pevdeng) می‌گویند، که در کنار یکدیگر قرارگرفته و با کمک ‌همدیگر صدایی مطلوب جهت تلفظ و بیان کردن آن کلمه را ایجاد می‌کنند.

 

بعنوان مثال:

 

W)وو) و  X(خ) بعنوان دو حرف در کنار یکدیگر قرارگرفته و با همدیگر آن صدایی از " خ " را که مـطلوب بیان کلمهء xwîn خون در کردی است را درست می‌کنند، و همین طور مثال های دیگری که ذیلأ بیان شده است.

Pevdeng : >>> xw

)خون) xwîn ,(کج، پایین)xwar,(سالم)xweş,(صاحب(xwedî

)xwendinخواندن) ,xwarin(خوردن) ,xwê(نمک) ,xwedi(خدا)) ,xweخودش(, ...

نکات و یا قواعد ویژه‌ای از دستور و گرامر زبان کردی که واقعأ زبان کردی را بسیار وزین‌تر، غنی‌ترو شیرین‌تر نموده است را در اینجا با هم مرور می‌کنیم.

کلمات کردی اساسأ با حروف u, û , i شروع ویا ختم نمی‌شوند. در اینجا برای روشن شدن مطلب چند مثال را ارائه می‌دهیم.

مثال:

حرف i معمولأ در حروف اضافهء ji ,bi ,li ,di (البته در درس های آینده حروف اضافه در زبان کردی را بطور مبسوط بحث خواهیم کرد) و همچنین کلمهء پرسشی çi (چی) در زبان کردی بیشتر استفاده می‌شود.

حرف u معمولأ در کلماتی مثل عددdu (دو)، ضمیر tu(تو)، کلمهءربطی ku(که) ، اگر، و کلمهء پرسشیku (کجا) در زبان محاوره‌ای بین مردم بیشتر استفاده می‌شود.

?Ew çi ne

آنها چی هستند؟

.Reqema du ji yêk girtir e

رقم دو از یک بزرگتر است.

؟Tu ji Kurdên Xorasanê kesek dinasî

تو ازکردهای خراسان کسی را می‌شناسی؟

.Kela ku ew lê rûdine

روستا یاقلعه‌ای که او در آن ساکن است.

.Ku tu wî bibînî

اگر شمااو را ببینید.

?Ew ji ku tê

او از کجا می‌آید؟

?Tu li ku yî

تو درکجا هستی؟

در زبان کردی ازدیدگاه نوشتاری و املائی؛ معمولأ کلماتی که دارای یک حرف بصورت تکراری (tt,ll,rr...)، و یا دو حرف با صدای نزدیک بهم (“d-t” , “p-b”....) که درکنار یکدیگر قرار بگیرند، نداریم . چون که اگر این حروف در کنار یکدیگر قرار بگیرند یکی از آنها نوشته نمی‌شود.

مثال:

جوانتر، کوچکتر xurtir <<< xurt-tir

بهتر rintir <<< rind-tir

پس شام، بعد از شام paşîv <<< paş-şîv

(رئیس جمهور) serokomar <<< serok-komar

(غنی‌تر، ثروتمند‌تر) dewlementir<<< dewlemend-tir

(یک سیلابی) yêkîte <<< yêk-kîte

حروف دو صدایی:

صدای نرم وخشک Tîpên du dengî

در زبان کردی حروف p, k , ç , t می‌توانند دارای دو صدا یا آوا باشند. این دو صدا را که معمولأ یا صدای نرم (deng nerm) و یا صدای خشک (deng hişk) می‌نامند با حرکت لب ها در هنگام تلفظ آن حرف قابل تشخیص است (در واقع یک حرف است با دو صدا، بستگی به چگونگی کاربرد آن در کلمه دارد). در بعضی متون کردی هنگامیکه تلفظ حرف، صدای خشک را دارد، زیر حرف یک خط می‌کشند ( مثل: K, P, T, Ç )، که این خود تلفظ و خواندن آن کلمه در متن را برای خواننده واضح و بسیار ساده می‌کند.

مثال:

لازم است که چگو‌نگی نوشتن حروف دو صدایی و بطور کلی این قاعدهء املایی را در کتابهای آموزشی مدارس و همچنین فرهنگ لغت کردی رعایت کرد. اما در راستای زبان محاوره‌ای در واقع پیدا کردن حرفی از دیدگاه الفبایی در این ارتباط لزومی پیدا نمی‌کند، چون که با این قاعده حروف مذکور براحتی در جمله قابل تمییز دادن هستند.

زبان کردی از لحاظ اسم مکرر بسیار غنی، پر محتوا و گوش نواز است. گاهی برای ترجمه یکی از این اسامی به زبانی دیگر باید سطرها نوشت. در حقیقت کثرت اصوات در زبان کردی نشانه قدرت و گستره عظیم واژگان آن است. در ادامه نمونه ای از این اسامی مکرر آمده است.

اسم صوت مکرر – Navê dêngê ducare

Bare bar صدای بع بع گوسفند به هنگام جستجوی بره

Çilqe çilq صدای آب درون قمقمه نیمه پر به هنگام تکان خوردن

Çîve çîv صدای جوجه پرندگان

Cize ciz صدای سرخ شدن چیزی درون روغن داغ

Drîng drîng صدای زنگوله حیوانات اهلی

Firre firr صدای بد نوشیدن مایعات، هورت کشیدن

Fîte fît صدای سوت

Gume gum صدای پا به هنگام راه رفتن روی بام

Gurim gurim صدای کوبیدن چیزی، مانند کوبیدن (با چوب ضربه زدن) قالی به هنگام شستن یا تمیز کردنGurme gurm صدای توپ جنگی

Gurpe gurp صدای کم یا زیاد شدن آتش در بخاری نفتی یا چوبی

Gurre gurr صدا خفیف رعد و برق

Hare har صدای نعره خر، صدای سگ آماده حمله

Hişe hiş صدای آب رودخانه ای که از دره ای پایین می آید

Horre hor صدای موتور ماشین از دور

Hoşe hoş صدای آب در حال جوشیدن درون کتری، صدای حرکت مار درون علف خشک یا کمی خشکKakir kakir (qibe qib)صدای خواندن کبک

Kale kal صدای بره گوسفند و بز (نالیدن در جستجوی مادر)

Kefte keft صدا پارس کردن سگ

Kirpe kirpصدای شکستن چیزی سفت در دهان بسته

Kuxe kux (kuxte kuxt) صدا سرفه کردن

Mirçe mirç صدای مزه کردن دهان، صدای ناشی از مک زدن

Piste pist صدای درگوشی صحبت کردن چند نفر با هم

Qare qar صدای مردان به هنگام عصبانیت

Qîje qîj صدای زنان به هنگام عصبانیت

Qîrre qîrr صدای فریاد زنان و کودکان در مصایبی مانند زلزله، سیل و …

Şirre şirr صدای باران، صدای ریختن آب از ناودان روی زمین

Teqe teq صدای در زدن، صدای شلیک چندین گلوله

Tike tik صدای حرکت عقربه ساعت

Wîze wîz صدای باد شدید و کولاک که درون درختان، کوه و … می پیچد

Xurre xur صدای خر خر کردن در خواب

Zînge zîng صدای به هم خوردن سکه ها

Zirme zirm صدای ضرب و موسیقی و امثال آن

Zirre zirr صدای بلند خر

 

اسم معرفه و نکره     Navên naskirî (bêli) u yên nenaskirî

در زبان کردی از دیدگاه  گرامری، اسم را به دو فرم؛ اسم معرفه  و اسم نکره نیز تعریف کرده‌اند. کلمهء ” گرامر / Grammar  ” خود یک کلمهء انگلیسی است که معادل آن به فارسی ” دستور زبان ”  و همچنین معادل آن به کردی ”  rêziman  ” می‌باشد.

اسم معرفه     Navên bêli (naskirî

اسم معرفه ؛همان اسمی است که در واقع برای خواننده و یا شنونده کاملأ مشخص و معین است (بعبارت دیگر شنونده او را می‌شناسد). مثلأ ؛ دانیال سیب را خورد؛ در اینجا، کلمهء ” دانیال ” اسم معرفه است، چونکه برای شنونده کاملأ معین و مشخص است که چه کسی (دانیال) سیب را خورده است.

. Daniyal sêv xwar

دانیال سیب را خورد.

. Kambîz ji Xorasanê koç kir

کامبیز از خراسان کوچ کرد.

. Daniyal bi zimanê kormancî deng (gep) dikeدانیال به زبان کردی (لهجهء کرمانجی) صحبت می‌کند.

اسم نکره  (nenaskirî (Navên ne-bêli

اسم نکره ؛ همان اسمی است که برای خواننده و یا شنونده، نامشخص و نامعین است. مثلأ ؛ یک دانش‌آموز سیب را خورد؛ در اینجا کلمهء ” دانش‌آموز ” اسم نکره است، چونکه برای شنونده کاملأ معین و مشخص نیست که آن دانش‌آموز چه کسی است.

. Şagirdek sêv xwar

یک دانش‌آموز سیب را خورد.

نشان و علائمی که در زبان کردی برای ساختن یک اسم نکره استفاده می‌شوند:

در اسامی مفرد؛ معمولأ از کلمهء Yek بعد از اسامی که با یک حرف صدادار ختم شده ( و یا گاهأ  Yêkکه البته معمولأ در زبان محاوره‌ای به حالت خلاصه شدهء  êk تبدیل می‌شود)، و همچنین از کلمهء ek بعد از اسامی که با یک حرف صامت ختم شده،  استفاده می‌شود.

 

 

در اسامی جمع؛ معمولأ از کلمهء hin و یا  hinek  (تعدادی)  که در ابتدای اسم ، و یا in  که در انتهای اسم آورده می‌شود، استفاده می‌شود .

مثال:

Xanîyek / Xanîyêk  (یک خانه)

Polîsek (یک پلیس)

Kitabek (یک کتاب)

Sêvek (یک سیب)

eçek (یک دختر)

Lawek (یک پسر)

Kevçîyek / Kevçîyêk (یک قاشق)

Rovîyek / Rovîyêk (یک روباه)

Jujîyek (یک جوجه‌تیغی)

Dîkek / Dîkêk (یک خروس)

Nameyek (Namêk (یک نامه)

Mangeyek (Mangêk (یک ماده‌گاو)

Masîyek / masîyêk (یک ماهی)

Hin mamosta / hinek mamosta (mamostayin (تعدادی معلم)

hin şagird / hinek şagird (şagirdin (تعدادی دانش‌آموز)

hin cotkar / hinek cotkar ( cotkarin (تعدادی شخم‌کار)

hin mîvan / hinek mîvan ( mîvanin (تعدادی مهمان)

ضمایر اشاره:  Cînavên êşarkî

ضمیر اشاره کلمه‌ای است که یک شخص، یا یک چیز، یا یک مکان و یا یک حادثه را نشان می‌دهد. ضمایر اشاره  بر دو  نوع هستند: ضمایری که اشاره به نزدیک می‌کنند، ضمایری که اشاره به دور می‌کنند.

۱- ضمیر اشاره ‌ای نزدیک: همان کلمهء ” این ” (ev, va) است که چیز و یا مکان نزدیک را نشان می‌دهد. در مورد اشخاص نیز کلمات ” (ایشان/ زن) vê  ،(ایشان/ مرد) vî/ viya  ،(اینها/ زن یا مرد)van/ vina  ” می‌باشند که در واقع شخص یا اشخاص نزدیک را نشان می‌دهند. (بطور خلاصه ضمایر اشاره‌ای نزدیک: ev, vê, vî, van).

2- ضمیر اشاره‌ای دور: که همان کلمهء ” آن “  ( ew ) است که چیز و یا مکان دور را نشان می‌دهد. در مورد اشخاص نیز کلمات  ” ( او/ زن) wê  ، (او/ مرد) wî/ wiya  ، (آنها / زن یا مرد) wan/ wina ” می‌باشند که در واقع شخص یا اشخاص دور را نشان می‌دهند. (بطور خلاصه ضمایر اشاره‌ای دور: ew, wê, wî, wan ).

توضیح اینکه جمع یا مفرد بودن ضمایر اشاره معمولأ توسط فعل آن جمله مشخص می‌شود.کلمهء ” e  ”  و یا  ” ye ” افعال مفرد هستند، لذا ضمیر آنان نیز مفرد است.

کلمهء ” in ” و یا  ” ne ” افعال جمع هستند، لذا ضمیر آنان نیز جمع می‌باشد.

در زبان کردی، دو کلمهء ” ye “  و  ” ne ” بعد از کلماتی که به حروف صدادار ختم شده‌اند، آورده می‌شوند.

ضمیر اشاره

غیر مستقیم

مستقیم

ضمایر اشاره‌ای نزدیک

مذکر (مفرد)

 Evî (vî

Ev (va

مونث (مفرد)

Evê (vê

Ev (va

جمع

Evan (van

 ev (vina

مذکر (مفرد)

Ewî (wî

 ew

ضمایر اشاره‌ای دور

مونث (مفرد)

Ewê (wê

 ew

جمع

Ewan (wan

Ew (wina

مثال:

(آن ، او)  Ew  ,(این ، ایشان) Ev / va

.Ev e  (va ye

این است (اشاره به نزدیک). در اینجا ” va   یا  Ev ” ضمیر اشاره است،  و ” ye   یا  e ” فعل است.

.Ev in  (vina ne

اینها هستند. در اینجا ” Ev   یا  vina  ” ضمیر اشاره است، و ” in  یا  ne ” فعل است.

. Ew e

آن است (اشاره به دور). در اینجا ” e ” فعل است، و ” Ew ” ضمیر اشاره است.

. Ew in

آنها هستند.

. Ew Kitab e

آن کتاب است.

. Ew mamosta ye

او معلم است.

. Ev kitab e  /  va ketab e

این کتاب است.

. Ev Kitab in  /  vina ketab in

اینها کتاب هستند.

 

 

. Ev sêv e  /  va sêv e

این سیب است.

. Ev sêv in  /  vina sêv in

اینها سیب هستند (این سیبها هستند).

. Ev kevçî ye  /  va kevçî ye

این قاشق است.

. Ew kevçî ne

آنها قاشق هستند.

. Wê ji diya xwe ra xelatek kiriye

ایشان/ زن (اشاره به دور) برای مادرش یک هدیه خریده است.

. Wî dê u bavê xwe dîtin

ایشان/ مرد (اشاره به دور) مادر و پدر خود را دید.

. Vê kerasek ji xwe ra kiriye

ایشان/ زن (اشاره به نزدیک) یک پیراهن برای خودش خریده است.

. Vî got ku li şîrwanê rûdine

ایشان/ مرد (اشاره به نزدیک) گفت که ساکن شیروان است.

. Wan ji Qoçanê barkiriye

آنها (اشاره به دور) از قوچان کوچ کرده‌اند.

. Van hirmî ji darê jê kirine

اینها (اشاره به نزدیک) گلابی‌ها را از درخت کنده‌اند.

در اینجا لازم به توضیع است که کلمات  ” e ، ye ، in ، ne  ”  که در جملات با ضمایر اشاره‌ای (شئی، چیز، مکان) بکار رفته‌اند، چون خود فعل جمله می‌باشند لذا بهمین خاطر از اسم یا ضمیر ماقبل خود جدا نوشته شده‌اند. اما در جملاتی که ضمایر اشاره‌ای ( شخصی ) بکار رفته‌اند، به افعال ماقبل خود چسبیده‌اند تا آن افعال را به زمانهای مختلف صرف کند ( بعبارت دیگر اینکه دو فعل پشت سر هم قرار نمی‌گیرند).

نشانه‌ها و یا علایم نقطه‌گذاری در یک جمله (یا یک متن)      Niqteşanî

در هنگام صحبت‌کردن گاهأ از حرکات دست ، سر، ابرو،  چشمها  و دیگر علایم یا اشارات برای ارائه صحیح بیانات و فهماندن دقیق مطلب استفاده می‌شوند. گاهأ طنین صوت بالا، پایین، زیر، بم  و یا بطور کلی صدا بریده و قطع می‌شود.

در هنگام نوشتن نیز بایستی حرکات مذکور به نوعی با مرقوم نمودن علایم  و نشانه‌هایی ارائه شوند، به این علایم یا نشانه‌ها در زبان کردی  Niqteşanî  می‌گویند. در واقع با استفاده صحیح از این علایم  در هنگام خواندن و نوشتن، آن مطلب برای شنونده براحتی قابل فهم می‌شود.

این علایم از قرار ذیل می‌باشند (اسامی آنان به فارسی  و  کردی ذکر شده‌اند):

( .)    نقطه  /  niqte

( , )    ویرگول  /  bêhnok

( ; )   نقطه ویرگول  /  niqtebênok

( : )   دو نقطه  /  niqtecot

( … )  سه نقطه  /  sêniqte

( ! )  علامت تعجب، بانگ  /  niqtebang

( ؟ )  علامت سئوال  /  niqtepirs

( - )  خط تیره  /  bendik

(  “ … ” )   گیومه  /  dunîk

(  )   پرانتز  /  kevanok

(  *** )  سه ستاره  /  sê stêrk ( sê çîk

مقدمه این نوشته و بیشتر مثال های آن از کتاب دستور زبان کردی کرمانجی تالیف یوسف کلونگ زاده انتخاب شده است.


موضوعات مرتبط: آموزش زبان کردی، زبان هاي كردي و جغرافياي كردي
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ] [ 15:46 ] [ ]

نام رنگها به کردی

Şîn, Hêşîn – آبی

   Binefşî, Binefş, Mor, Xemrî – بنفش

  Pembe, Pemberî – پوست پیازی، صورتی

  Firûzeyî – فیروزه ای

 Sût – صورتی

 Kekeşîn

Zîv – نقره ای

 Gewr – خاکستری

Kesk – سبز

Keskêzer – زیتونی

Zer – زرد

Qîçik – زرد روشن

Zêr – طلایی

Tûtik, Narincî – نارنجی

Pirteqalî – پرتغالی

Sor: سرخ، قرمز

Gewez

Qehwayî – قهوه ای

Qemer – قهوه ای کم رنگ

Bej – بژ

Reş – سیاه

Sipî, Berfî, Sîs, Qaş – سفید

Belek – سیاه و سفید، ابلق

  Pembe: Rengê pîvazî, پوست پیازی

Qehwayî: Rengê qehwê, قهوه ای

Qer: رنگی بین قهوه ای سوخته و سیاه – Beranê Qer.

Reş: Tarî. Şeva reş. سیاه

Reşbelek: Sipî û reş têkel. Çavên reşbelek.

Belek: Reş û sipî bi hevre.

Sipî: Rengê berfê. سفید

Sîs: Tiştê tava rojê lê nedayî û sipîtaleye. سفید

Şîn: Rengê esmanî, derya. آبی

Şîrikî: Rengê mina şîrî. شیری

Xakî: Rengê axê, rengê xak. Cilikêt serbazan rengê xakîne. خاکی

Zer: Rengê rojê, rengê mûzê, rengê belgên payîzê.

 Kej: بور

Zerê: بلوند

Berfî: Rengê sipî xweşik mîna berfê.

Genimî: Rengê mîna genimî. گندمی

Esmer: Genimî. گندمی

Gewr: Rengê sipîyê tarî. خاکستری

Boz: Gewr, Rengê vekirî yê erdê. ابری، خاکستری کم رنگ

Poş: Rengê sipî yê ser şînî ve. Pirça nîvnîve sipî û reş.

Hinarî: ber bi sorekê geş ve ye. اناری

Binefşî, Binefş, Mor, Xemrî: بنفش

Xemrî: Rengê şîn û sor yên têkel. بنفش

منبع : فرهنگستان زبان کردی


موضوعات مرتبط: زبان هاي كردي و جغرافياي كردي
[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ] [ 8:16 ] [ ]

شهرستان مریوان

شهرستان مريوان با طول و عرض جغرافيايي بين 35 درجه و 48 دقيقه تا 2 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 46 درجه و 45 دقيقه تا 45 درجه و 58 دقيقه طول شرقي نصف‌النهار گرينويچ از شمال به شهرستان سقز، از شرق به شهرستان سنندج و ديواندره و از جنوب‌شرقي به شهرستان سروآباد و از غرب و شمال غربي به خاك عراق محدود است.

شهرستان مريوان از جمله شهرستانهايي در استان کردستان است که در دهه 60 به دليل جنگ ايران و عراق و حوادث ناشي از آن و در دهه 70 خورشيدي به دليل دستيابي و خريد و فروش کالاهاي خارجي و داخلي و داير شدن بازارچه مرزي، تغييرات جمعيتي چشمگيري داشته است.شهر مريوان در حدود يک سده پيشينه تاريخي دارد. يکي از شاهزادگان قاجار به نام فرهاد ميرزا که کمي پيش از مشروطيت در اين محل حکومت مي کرد، در مريوان قلعه‌اي بنا کرد که جريان بناي آن را در کتيبه‌اي که به ديوار مسجد دارالاحسان ( مسجد جامع سنندج ) نصب کرده، شرح داده است. اين شهر مرزي در همسايگي دولت عثماني قرار داشت و به دستور ناصرالدين شاه قاجار در سال 1282 هـ .ق قلعه‌اي مستحکم در آنجا احداث شد. در سال 1286 هـ .ق حاج فرهاد معتمدالدوله بر استحکام قلعه افزود و آن را شاه آباد ناميد. در کنار همين قلعه نظامي، روستايي به وجود آمد که به نام قلعه ( مريوان) نامگذاري شد. در داخل شهر به دستور حاج معتمدالدوله يک باب قنات، حکام و آب انبار احداث شد. بعد از حاج فرهاد معتمدالدوله، حاج محمد عليخان ظفرالملک قعله را وسعت داد و در داخل آبادي شاه آباد چندين باب منزل، يک کاروانسرا و قناتي ديگر احداث کرد. بعدها کليه اين تاسيسات در اثر شورش و هرج و مرج عشاير کرد منطقه، ويران شد. در اوايل حکومت پهلوي، حاکم وقت در روستاي موسک دژي بنا نهاد که امروزه از آن به عنوان پادگان استفاده مي شود و فاصله چنداني با شهر ندارد.

آبشار گویله کردستان

آبشار گویله کردستان آبشار گویله در 20 کیلومتری شهرستان مریوان در نزدیکی روستای گویله قرار دارد.این آبشار از میان جنگلهای پرپوشش منطقه مرزی کردستان در محور سقز- مریوان قرار دارد و ارتفاع آن به بیش از 50 متر می رسد.لازم به ذکر است این آبشار از جاده ی سقز – مریوان قابل مشاهده است و فاصله ی آن تا جاده حدود 1 کیلومتر است.

 

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، مکانهای دیدنی استان کردستان
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 9:10 ] [ ]

روستای نگل

 

چوپان که به تنهایی نمی ‌تواند صندوقچه را بیرون آورد، اهالی روستا را خبر می ‌کند.مردم، صندوقچه را بیرون می ‌آورند و قرآن بزرگی در آن صندوقچه می یابند که گویا بر پوست آهو نوشته شده است.اهالی این امر را به فال نیک گرفته، در همان مکان مسجدی می‌ سازند و روستای نگل نیز که چند کیلومتر دورتر از مکان امروز آن است را به محل جدید انتقال می‌ دهند و روستای نگل نیز چند کیلومتری از محل اصلی خود تغییر کرده و به محل کنونی انتقال یافته است.

مردم بر این اعتقادند چون این قرآن در اثر توجه چوپان به گُلی زیبا، کشف شده بود، این محل به « نوگل » معروف شد و مردم، مسجدی به نام « مسجد نوگل » را بنا نهادند که به مرور زمان به « مسجد نگل » شهرت یافت.برای « نگل » معنا های دیگری نیز یافت شده است از جمله به معنی زمین سنگی و سنگلاخ، همچنین ممکن است تغییر یافته‌ کلمه‌ « نیل » به معنی شعله‌ آتش باشد که نشان از ترویج آیین زردشت در این منطقه دارد .

در مورد این اثر تاریخی در کتاب ‌های حدیقه ناصریه و تحفه ناصریه مطالبی به این شرح آمده است : ... در یکی از دهات این بلوک که نگل اسم دارد ... و در مسیر قدیمی که به مسجد عبدالله عمر یا عبدالله عمران مشهور است، قرآنی در این مسجد هست خیلی بزرگ که به خط کوفی نوشته شده است .

بنا به اعتقادات و باور های مردم یکی از چهار قرآن خطی است که در زمان خلیفه سوم به رشته تحریر در آمده و به چهار اقلیم دنیا فرستاده شده است.به همین دلیل، مردم اعتقاد زیادی به این کلام الهی دارند و نزد مردم منطقه ابعاد معنوی این اثر، ارزشی بسیار دارد.مردم روستا در حل مشکلات و گرفتاری ‌های زندگی خود از آن یاری می ‌جویند و قسم دروغ به آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌ دانند.

 

وضعیت نگهداری از قرآن نگل

این قرآن هم ‌اکنون تحت نظارت سازمان اوقاف بوده و هیئت امنای مسجد روستا ( که در چند سال اخیر به طور کامل بازسازی شده و دارای دروازه ‌ای با عنوان دروازه قرآن است ) از آن نگهداری می کنند .

چند برگ قرآن مذکور پس از سرقت ‌های پیاپی و هم‌ چنین بوسیدن و زیارت آن توسط زائران از بین رفته است. به دلیل اهمیت تاریخی این قرآن و نیز جایگاه بارز آن در اعتقادات مردم منطقه، برای محفوظ ماندن قرآن از دستبرد های احتمالی جایگاهی محکم و مطمئن برای نگه ‌داری این قرآن ساخته اند.

این قرآن طی سالیان گذشته مورد استفاده عموم بوده و چندین بار نیز به سرقت رفته است به همین دلیل آسیب های فیزیکی و شیمیایی زیادی مانند پارگی، لکه های ناشی از اثر انگشت، امضای یابندگان و ... دیده ‌است. با توجه به سرقت‌ های پیاپی، قرآن مذکور هم‌ اکنون در محفظه شیشه‌ ای ضد گلوله بدون شرایط محیطی از نظر دما و رطوبت نگهداری می‌شود و نیاز مبرمی به انجام امور حفاظتی و تحقیقاتی احساس می ‌شود. قرآن نگل که مرداد ۱۳۸۳ از مسجد روستای نگل به سرقت رفته بود، اواخر آذر ۱۳۸۳ در جهرم در استان فارس کشف شد. سرقت قبلی در سال ۱۳۷۱رخ داده‌ بود.اهالی روستای نگل تمایلی ندارند که قرآن در اختیار میراث فرهنگی باشد و ترجیح می‌ دهند قرآن در محل اصلی خود یعنی مسجد روستای نگل نگهداری شود.

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با اعضاء هیئت امنای مسجد در خصوص حفاظت و مرمت این اثر تاریخی در محل و تقبل هزینه و تأمین مکان مورد نیاز، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی در نظر دارد با اعزام هیأتی جهت ارایه راهکار های حفاظتی و مرمتی در محل، نسبت به شروع عملیات حفاظت و مرمت قرآن مذکور اقدام نماید .


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، مکانهای دیدنی استان کردستان
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 9:9 ] [ ]

غار کرفتو

در نـتـیـجه آزمایـشـات خاک شـناسـی که از غار کـرفـتـو به دسـت آمـده نـشـان می دهـد به عـلت یک رشـته فعالـیـتهای جـزئـی و فعـل و انفعالاتـی که در سـطح غـار به عـمـل آمـده و رسـوباتـی که بر جای مانـده ایـن غـار از هـزاره چهارم پـیـش از مـیلاد عاری از فعالـیـتـهای انـسـانـی گـردیـده است و سـاکـنـیـن آن که گـله دارانـی کـوچ رو بـوده انـد آن مـنطـقه را تـرک کـرده انـد.غار کـرفـتـو به جهـت گـمانه هایـی که در آن حـفـر گـردیـده و بعـضا تا عـمـق 5/5 مـتـر پـایـیـن رفـته است با تـوجـه به لایـه های مـوجـود که تحـتانـی تـریـن آن دارای تـراشـه های سـنگـی و تـیغـه ای بـوده است یک فاصله هـزار سـاله را نـشـان مـی دهـد و دوباره به آثار زیـسـت انـسـانـی مـیـرسـد که دارای چهاردوره سکـونـتـی است : پـیـش از تاریخ، اشکانـی، سـاسـانـی، اسـلامی که البته دوره سـلـوکی آن چـنـدان مـورد یـقـیـن نیست. چه بـسـا که کـتـیـبه مـورد بحـث مـمکـن است در قـرون گـذشـته ایجاد شـده باشـد که البته بایـد با مطالعات بـیـشـتـر و آزمایـشـاتـی که از خـود کـتـیـبه به عـمـل می آیـد سـقـم آن عـیان گـردد.

در گـمانه زنی ها مشخـص گـردیـد عـلاوه بر آنکه در سـطح غار لایـه ها به صـورت انـباشـت تاریخـی به شکـل دوره به دوره قـرار گـرفـته انـد خاکهای رانـده شـده به داخـل حـفـره های کـناری غار هـم به هـمان شکـل قـرار داشـته انـد به طـوریکـه در هـر دوره سـاکـنـیـن بعـدی خاک های دوره پـیـشـیـن را که در سـطح غار وجـود داشـته در حـفـره ها و سـوراخهای مـوجـود انـباشـته انـد.نـتـیجه لایـه نگاری در یـکـی از گـمانه ها ی چهارم که تـا عـمـق 5 مـتـری حـفـر گـردیـده است نـشـان داد که تـوالـی دوره های تاریخـی به هـمان صـورتـی است که مـواد فـرهـنگی آن در خاک های انباشـت شـده در دهـانه و حـفـره ها و نـیـز راههای فـرعـی مـسـدود شـده قـرار داشـته است.هـر چـنـد دوره پـیـش از تاریـخ آن کـمـتـر نـشـانـی از مـواد فـرهـنگـی مـوجـود را دارد با ایـن حال در بعـضی مـوارد با الک کـردن خاکـها، تـراشـه هایـی به دسـت می آیـد که با تـراشـه هایـی که در طـبـقه چهارم وجـود دارد مطابـقـت می کـند.

کـشـف تـراشـه های سـنگـی در طـبـقـه چهارم و محـوطه بـیـرون غار نـشـانـه اسـتـفاده انـسـان در دوران پـیـش از تاریـخ است هـمچـنـیـن نـمـونه اشـیـای به دسـت آمـده باز نـشـانگـر ایـن واقعـیـت است اگـر چـه به عـقـیـده بعـضی دیگـر از کارشـناسـان امـور باسـتانـی مـی تـوان عـمـر غار را حـتـی خـیـلـی پـیـش تـر از آن حـسـاب کـرد .

 

وضعیت جغرافیایی و اقلیمی محوطه

 غار كرفتو در 72 كیلومتری شمال شرقی شهرستان دیواندره و با همین فاصله از جنوب شرقی شهرستان سقز قرار گرفته است.نزدیك ترین روستا در شمال غربی غار به فاصله 3 كیلومتری به نام میرسید یا میر سعید است. اصلی ترین راه دسترسی به آن از طریق جاده تكاب است كه به تازگی اسفالت گردیده است. كه پس از آنكه حدود 30 كیلومتری طی مسافت از شهرستان دیواندره طرف شمال می رویم. در دوراهی تكاب به سمت شرق باید حدود 32 كیلومتر را طی نمود و از یك مركز بخش بنام " گور باباعلی " عبور كرد. و سپس در دوراهی تكاب، كرفتو به طرف شمال، جاده ای شوسه پس از عبور از روستای " یوز باش كندی " حدود 3 كیلومتر بعد از آن غار كرفتو میرسد.

ر سینه كش یك رشته كوه آهكی كه در شمال دره ای عمیق قرار گرفته است، آثار متعددی از پناه گاهها و دخمه ها و حفره ها دیده می شود. كه در كنار غار اصلی قرار دارد. موقعیت غار به گونه ای است كه به طور كلی بادگیر نیست و در زمستان ها برف دامنه جنوبی را نمیپوشاند.

در حالی كه پانصد متر آن طرفتر در جنوب شرقی غار كاملا" بادگیر است برف آنرا می پوشاند. در آن سوی دره كوه دیگری وجود دارد كه به جهت القا شكل طبیعی آن، مردم اطراف به آن سه دختران می گویند، كه ارتفاع آن با رشته كوه مورد نظر یكسان است. در زمستان ها و هنگام سرما، درون غار گرم و در تابستان به لحاظ كوران باد، غار خنك است. دو چشمه آب در زیر تقابهای پائین غار وجود دارد كه سالیان دراز مردم از آن بهره مند

 

پیشینه تاریخی محوطه

تا پیش از كاوش های علمی دو فصل گذشته ( زمستان 79 و تابستان و پائیز 80 ) بر پایه معماری موجود و نیز كتیبه ای كه به خط یونانی بر تارك درگاه یكی از اطاق های طبقه دوم غار نقش بسته ( اینجا جایگاه هر كول است. باشد كه پلیدی در آن راه نیابد) قدمت و سابقه سكونت و یا مورد استفاده قرار گرفتن آن را از دوره سلوكی به بعد یعنی اشكانی، ساسانی و اسلامی می دانستند. پس از كاوش هایی كه در دو فصل انجام گرفت و با نتیجه ای كه از مطالعات محوطه های اطراف غار به دست آمد مشخص گردید كه در پیش از تاریخ، به احتمال از اواخر هزاره پنجم پ.م. و هزاره چهارم پ.م. این غار همزمان با پناگاههای و غارهای دیگر از جمله غار كانی میكائیل مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه آزمایشات خاك شناسی كه از دو غار كرفتو وكانی میكائیل ( در 1 كیلومتری شمال كرفتو ) به دست آمده، نشان می دهد به علت یك رشته فعالیت های جزئی و فعل و انفعالاتی كه در سطح غارها به عمل آمده است و روسوباتی كه بر جای مانده این غارها از هزاره چهارم پ.م. عاری از فعالیت های انسانی گردیده است. و ساكنین آنها كه گله دارانی كوچ رو بوده اند، آن منطقه را ترك كرده اند. غار كرفتو به جهت گمانه هایی كه در آن حفر گردیده و بغضا" تا عمق 5/5 متر پائین رفته است با توجه به لایه های موجود كه تحتانی ترین آن دارای تراشه های سنگی و تیغه بوده كه پس از آن یك فاصله هزار ساله را نشان می دهد، دوباره با اثار زیست انسانی میرسد، دارای چهار دوره سكونتی است: پیش از تاریخ، اشكانی، ساسانی، اسلامی كه البته دوره سلوكی آن برای نگارنده چندان مورد یقین نیست. چه بسا كه كتیبه مورد بحث ممكن است در قرون گذشته ایجاد شده باشد. كه البته باید با مطالعات بیشتر و آزمایشاتی كه از خود كتیبه به عمل می آید، صحت و سقم آن عیان گردد.

در گمانه زنی ها مشخص گردیدعلاوه بر آنكه در سطح غار، لایه ها به صورت انباشت تاریخی به شكل دوره به دوره قرار گرفته اند، خاك های رانده شده به داخل حفره های كناری غار هم به همان شكل قرار داشته اند، به طوریكه در هر دوره ساكنین بعدی خاك های دوره پیشین را كه در سطح غار وجود داشته در حفره ها و سوراخهای موجود انباشته اند. نتیجه لایه نگاری در یكی از گمانه ها tta.f1 گمانه a طبقه چهارم كه تا عمق 5/5 متر حفر گردیده است. نشان داد كه توالی دوره های تاریخی به همان صورتی است كه مواد فرهنگی آن در خاك های انباشت شده در دهانه و حفره های و نیز راه های فرعی مسدود شده، قرار داشت. هر چند دوره پیش از تاریخ آن كمتر نشانی از مواد فرهنگی آن موجود بوده با این حال در بعضی از موارد با الك كردن خاك ها، تراشه هایی به دست می آوریم كه با تراشه و تنبه هایی كه در عمق گمانه ها به آن دست یافتیم. مطابقت داشت. در tta.f4 ( گمانه a طبقه چهارم ) در عمق 5/2 متری كه آثار دوره پارتی وجود داشت، به یك قشر رسوبی برخورد كردیم كمه این قشر به قطر 50 سانتی متر فاصله ای بین دوره پیش از تاریخ و تاریخ ایجاد كرده بود. پس از این فاصله ) گپ ) بر مسطح رسوبات آهكی، به چندین تراشه سنگی ( flake ) برخورد كردیم، این نوع تراشه ها را در گمانه زنی هایی دیگر نیز داشتیم كه بطور كلی باتیغه ها و تراشه هایی كه در دامنه های جنوبی غار و محوطه های اطراف بدست آوردیم. همخوانی دارد. نتیجه اینكه این غار از پیش از تاریخ تا دوره اسلامی ( قرون 7-8 ) هجری مورد استفاده قرار گرفته است.

 

پژوهش میدانی محوطه

پیشینه پژوهش میدانی محوطه:

غار كرفتو در سال 1818 توسط سر رابرت كرپورتر بازدید و كتیبه آن خوانده شده و در سال 1838 هنری اولینسون از غار بازدید كرد و آنچه را كه بوسیله كرپورتر از كتیبه خوانده شده بود، اصلاح نمود. در سال 1963 سراورل اشتین همراه با دستیار هنری اش ایوب خان نقشه اطاق های حجاری شده، راهروها و دهلیزهای طبیعی را تهیه كردند.كه البته اكنون با توجه به اینكه خاكبرداری و پاكسازی راهروها و دهلیز ها به طور كامل انجام گرفته، نقشه اشتین كامل نیست. البته هیات در نظر داشت نقشه برداری غار را بصورت سه بعدی انجام دهد. كه این امر با توجه به هزینه سنگینی كه در برداشت، در هنگام كاوش امكان پذیر نشد. ولی پلان طبقات مختلف غار و نیز راه های جدیدی كه پیدا شد و به بیرون از غار منتهی گشت تهیه گردیده است.

در سال 1376 آقای دكتر میر اسكندری در راس هیاتی به گمانه زنی های محدود در درون غار و بیرون غار اقدام نمود، اولین كاوش توسط نگارنده نیز در زمستان سال 1379 به مدت 45 روز در تالار بزرگ و طولانی طبقه دوم انجام گرفت كه به جهت خاكبرداری های غیر اصولی كه قبلا" بیشتر در آن انجام شده بود، نتیجه لازم و قابل اعتمادی دستگیر هیات نشد. بنابر این توجه به طبقه چهارم معطوف گردید. و در همین سال تعدادی گمانه در طبقه چهارم زده شد كه به لحاظ نتایج قابل توجه ای كه در بر داشت. برنامه كاوش آن برای سال 80 ارئه گردید. در سال 1380 ( تابستان و پائیز ) علاوه بر كاوش هایی كه در طیقه چهارم انجام شده و مطالعات قبلی را تكمیل نمود، در دامنه های جنوبی غار و آن سوی دره ( دامنه كوه سه دختران ) در ارتباط با دوره های مختلف غار كاوش هایی انجام گرفت كه فقط به دوره اسلامی آن قرون 7 و 8 كه همزمان با غار كرفتو بود، دست پیدا نمودیم كه عبارت بود از یك گورستان و نیز در محوطه های اطراف از جمله ده كهنه ( غرب غار كرفتو به فاصله یك كیلومتر ) تلك آوی 2 كیلومتری جنوب غربی غار، غار كانی میكائیل یك كیلومتری شمال غار كرفتو كاوش هایی انجام گرفت كه همگی با دوره های مختلیف غار، پیش از تاریخ پارت و ساسانی، اسلامی، همخوانی داشته است. كاوش در این محوطه ها نشان داد كه در دوره های مختلف به جز پیش از تاریخ ( اواخر هزاره پنجم و اوایل هزاره چهارم ) غار كرفتو به عنوان یك مركزیت قرار داشته است و اینكه ایا می توانسته به خصوص در دوران پارت و ساسانی به جایگاه ویژه ای چون نیایشگاه و محل اجرای مراسم مذهبی باشد جای مطالعه و تحقیق بیشتری را طلب می كند، با این وجود نگارنده معتقد است این معماری ایجاد شده در دل كوه و تراش صخره ها كه بی نظیر ترین معماری صخره ای در ایران است پیامی غیر از یك فضای مسكونی را دارا است مطالعه بر روی معماری موجود اشیا و سفالینه های بدست آمده ما را در نتیجه گیری نهایی یاری خواهد نمود.

 

هدف از انجام پژوهش میدانی : ( طرح احتمالات پیش از انجام بررسی )

غار كرفتو به سبب داشتن معماری منحصر به فرد و بی نظیر صخره ای همیشه مورد توجه بوده است و از این بابت استانهای كردستان در دد سرمایه گذاری و سامندهی اطراف و دامنه های آن بر آمده بود كه این امر می بایست با نظر و برنامه های پژوهشی سازمان میراث فرهنگی كشور هماهنگی و همسویی داشت. بنابر این در سال 1376 همزمان با كار ساماندهی غار از جمله محوطه سازی، پله گذاری و پاكسازی غار كاوشهای محدودی هم انجام گرفت، در این باره متاسفانه طبقه دوم با خاكبرداری های غیر اصولی و عجولانه و پله گذاری برای دست یابی آسان به غار كار پژوهش علمی باستان شناختی را شكل ساخت و در بعضی از موارد خاكبرداری ها در طبقه دوم ما را از دست یابی به یك نتیجه اصولی و علمی از طریق كاوش محروم ساخت ،با این حال از آنچه كه باقی مانده در طبقه دوم بود و نیز طبقه چهارم كاوش آن نتایج قابل قبولی ارائه گردد.

 

نتایج حاصله : ( طرح دستاوردها از جمله اشیا یا نتایج تاریخی و ... )

در ابتدای امر چون هدف استانداری آماده سازی غار برای بازدید كنندگان و جذب آنها بود و با بودجه ای كه برای اختصاص داده بود در جهت تسریع در این كار، فشار را بر روی میراث استان و هیات كاوش برای كار مضاعف نموده بود، با این وجود كاوش و پژوهش در غار و محوطه های اطراف و پناگاه ها در دوفصل كاوش انجام گردید و نظر بر این بود كه بدون پژوهش و مطالعات اساسی در رابطه با غار هچگونه خاكبرداری و پاكسازی در محوطه غار انجام نشود كه در اصل همان برنامه به اجرا در آمد. بدون شناخت لایه های باستانی و مواد فرهنگی آن كاری صورت نگرفت پس از انجام گمانه زنی های در محوطه درون غار و بیرون آن، خاكهای موجود بطور كامل غربال گردید.كه 22 هزار قطعه سفال مربوط به دوره های مختلف غار بدست آمد. چون كاوش غار بصورت اضطرای بود، بنابر این با توجه به اضطراریبودن مورد، بطور هدف مند كند، شناخت دوره های مختلف غار با انجام گمانه زنی مد نظر قرار گرفت كه پس از آن برای ارتباط دادن این دوره ها با محوطه های اطراف و موقعیت مكانی غار كرفتو در دوره های مختلف تاریخی كاوش در این محوطه ها در دستور كار قرار گرفت كه البته این اهداف هیات كاوش در آغاز كار بوده است. در پایان كار با توجه به مطالعات مقدماتی بر روی سفالینه های یافت شده از غار و محوطه های اطراف آن انجام گردیده است. معلوم گشت كه در دوره های پارت و ساسانی و قرون هفت و هشت هجری غار كرفتو فعال بوده ولی از نظر نوع فعالیت و مورد استفاده قرار گرفتنش، متفاوت بوده است. بدین صورت كه در دوره های پیش از اسلام، با احتمال فراوان نوع مركز آئینی و نیایش محسوب می گردیده و در دوره های اسلامی با تغییراتی كه در آن ایجاد كرده بودند به عنوان سكونت گاه و چه بسا مكان دفاعی كاربری داشته است، چرا كه هنوز هم محلی ها با آن قلعه می گویند. قلعه ای كه آثار و بقایای برج مانند قلعه ای كه در بالای كوه قرار داشته، هنوز هم وجود دارد. اما از محوطه هایی كه در فصل دوم به جهت ارتباط با غار كرفتو مورد كاوش قرار گرفت، یك گورستان هزاره اول ق. است كه ظروف منقوش سفالی آن7 مهره ای عقیق و آهكی كوچك و سنجاق های مفرغی و گیره های موی سر مفرغی آن شباهت تام كاملی با اشیا به دست آمد از زیویه دارد زیویه حدودا" در كیلومتری غرب این محوطه قرار گرفته دراین گورستان كه به سال شناسایی گردید و در سال اقدام به كاوش آن شد قبور مستطیل شكل در دل سنگ های رسوبی سست و قابل انعطاف ( تعرف های آتشفشانی ) كنده شده است و اجساد بصورت چمباتمه همراه با اشیا مفرغی و سفالینه های منقوش دفن شده اند.


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، مکانهای دیدنی استان کردستان
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 9:8 ] [ ]

روستای ژیوار

روستای ژیوار در منطقه هورامان استان کردستان شهرستان سروآباد در جنوب کوههای کوسالان و در کنار رودخانه سیروان و در همسایگی شمالی روستاهای بلبر و سلین واقع شده است. روستا میان دره ای قرار دارد که باغ ها و جنگلهای سرسبز بلوط حاشیۀ آن را فراگرفته است. تابستانهای گرم و معتدلی دارد و زمستانهای آن در بسیاری از سالها سرد می باشد.

روستا از نظر راههای ارتباطی دارای جاده شوشه ماشین رو است و هر گردشگری جهت بازدید و دیدن مناظر طبیعی و معماری زیبای روستا می تواند به روستا سفر نماید. بدلیل قرار گرفتن در فاصله بین شهرهای مریوان و پاوه شرایط سفر به این روستا در این سالها آسانتر صورت می گیرد. یعنی در روزهایی که امکان تردد از جاده اورامان تخت ممکن نباشد با خیال راحت ( استفاده از ماشين شاسي بلند ) می توان مسیر پاوه را انتخاب نموده و به شهر دسترسی پیدا کرد.


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، مکانهای دیدنی استان کردستان
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 9:7 ] [ ]
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 0:1 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان سنندج  

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

دهستان نران

حسين آباد جنوبي

كلا ترزان

1

بزلانه

72

بازي رباب

134

تودارملا

2

سو

73

باينچوب

135

عيسي اباد

3

حسين ابادگراباد

74

حسين اباد

136

قاسم اباد

4

نران

75

ماچكه سفلي

137

گزردره

5

هوانله

76

باينچقلو

138

شاين

6

عسگران

77

چرميله

139

برودر

7

لره ول

78

سياسران سفلي

140

تودارروته

8

انگوژان

79

گزان عليا

141

خروسه

9

سرنجيانه سفلي

80

منصوربلاغي

142

گنه بو

10

سرنجيانه عليا

81

جبرئيلان

143

علي اباد

11

سمان

82

سنگ سفيد

144

تازه ابادعيسي اباد

12

علي اباد

83

ماچكه عليا

145

تيژتيژ

13

قصريان

84

ماموخ سفلي

146

چاولكان حاجي

14

گراباد

85

امروله

147

خوشاب

15

لنج اباد

86

سراب باينچقلو

148

دره خشكه

16

موينه

87

گزان سفلي

149

خشگين كوماسي

17

سنگ سفيد

88

يونس اباد

150

زنوري

18

سواريان

89

تازه اباددكترواسع

151

خانقاه حسن گاوگير

19

بوربان

90

تازه ابادقراگل

152

سوره وان

20

تجره

91

خليفه ترخان

153

طاله وران

21

چناران

92

دولبندي

154

قلعه جوق

22

چنو

93

شيخ وجيم

155

قلعه شيخان

23

دول باغ

94

عباس اباد

156

تازه ابادقلعه جوق

24

زروان

95

ماموخ عليا

157

باقل اباد

25

سميران

96

سياسران عليا

158

كرگينه

26

شيلان

97

صيدان

ژاورود شرقي

27

شينه

98

كژي كران

159

درويشان

28

علي ابادبزيندر

سراب قاميش

160

دره كوله

29

قران

99

تودارصمدي

161

گلين

30

كيلك

100

دويسه

162

وصي سفلي

31

نصرت اباد

101

سراب قاميش

163

هشلي

32

شينه شريف اباد

102

چهل گزي

164

هشميز

33

شهرك وحدت

103

خاكروزي

165

تكيه هشميز

حومه

104

شقه بردسيدمحي الدين

166

توريور

34

صلوات اباد

105

حاجي اباد

167

حلوان

35

باباريز

106

فرهاداباد

168

اندر

36

مزره

107

تازه اباددويسه

169

تخته

37

برازان

108

ساتيله

170

شيان

38

دولت اباد

109

گاودره

171

اندراب

39

دوشان

110

چتان

172

برزاب

40

گريزه

111

چرندو

173

پتليدر

41

خليچيان

112

اليجان

174

خانقاه گلين

42

قليان

113

كاني تاله

175

كاني شلانه

43

اساوله

114

مائين دول

176

وصي عليا

44

قار

115

خنجره عليا

آرندان

45

گرميدر

116

خنجره سفلي

177

ارندان

46

خياره

117

هانه گلان

178

سرخه دزج

47

نايي سر

118

قلقله چتان

179

كلكان

48

هانيس

119

معين اباد

180

گرماش

49

تيرگران

120

قلوزه

181

اجگره

50

عيسي در

نگل

182

صوفيان

51

كوله هرد

121

خانقاه جوجو

183

نوره

52

گزردره

122

دانيكش

ژاورود غربي

53

ننله

123

ميانه

184

اويهنگ

54

كاني كوچك

124

برقرو

185

هويه

آبيدر

125

رشنش

186

فطره زمين

55

كرجو

126

نگل

187

كلاتي

56

كره سي

127

تازه آباد كيخسرو

188

ساليان

57

كولسه

128

لنگريز

189

سرهويه

58

دربنده

129

بنيدر

190

ويسر

59

كاني مشكان

130

پيچون

191

سه پيران

60

حسن اباد

131

دادانه كمانگر

192

خواشت

61

دادانه

132

دريله

193

سفيدبن

62

سرسوي سفلي

133

زونج

194

نجي

63

سرسوی علیا

 

 

195

بزان

64

كيلانه

 

 

 

 

65

چناره

 

 

 

 

66

گزنه

 

 

 

 

67

گندمان

 

 

 

 

68

ملكشان سفلي

 

 

 

 

69

ملكشان عليا

 

 

 

 

70

خشكه دول

 

 

 

 

71

عنبربزان

 

 

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ] [ 0:0 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان دیواندره 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

كاني شيرين

زرينه

اوباتو

1

پاپاله

64

كلكان

137

قلعه كهنه

2

شالي شل

65

قلعه روتله

138

خاكي بيگ

3

قلعه كهنه

66

جيران منگه

139

ذكي بيگ سفلي

4

تازه ابادمران

67

ظفراباد

140

گورباباعلي

5

حيدراباد

68

كس نزان

141

مران عليا

6

سيرسفلي

69

گومه اي

142

ذكي بيگ عليا

7

قوچاق

70

احمدكر

143

علي ابادكرفتو

8

باش قشلاق

71

چول بلاغ

144

قلعه جقه

9

تگرباري

72

شاه ولي

145

كرفتو

10

قره دره

73

كاني چاي

146

كلكه جار

11

معين اباد

74

كتك

147

مسعوداباد

12

سيرعليا

75

گل تپه عليا

148

يوزباشي كندي

13

كاني شيرين

76

مودي

149

بايزيداباد

14

مران سفلي

77

سه تپان

150

حسين ابادمران

15

امين اباد

78

فتاح اباد

151

رحيم كژياگ

16

حيدرديده بان

79

قاچيان

152

علي ابادمران

17

قالوجه

80

كاني سفيد

153

كاني كبودمران

18

نوبهار

حومه

چهل چشمه

قراتوره

81

غياث اباد

154

بست

19

چاله سور

82

دربند

155

نرگسله

20

قراگل

83

رشيداباد

156

ابراهيم اباد

21

گل تپه سفلي

84

سيد شكره

157

شريف اباد

22

وزمان

85

نساره عليا

158

عزيزاباد

23

بابارار

86

قشلاق سرخه

159

وزمان

24

زرينه ورمزيار

87

گل قباغ

160

عباس اباد

25

شكربلاغ

88

دره سفته

161

كاني سفيد

26

گاوشله

89

اغاجرئ

162

كيله كبود

27

گادمه گتر

90

باغ چله

163

تبريزخاتون

28

اخكند

91

دالان

164

علي اباد

29

جعفراباد

92

سرقلعه

165

ياپل

30

دره اسب

93

كاقلي

166

اب باره

31

قراچي قران

94

قره غيبي

167

اليجان

32

اب باريك

95

قلعه جقه سفلي

168

بناوچان

33

پنجه سفلي

96

دباغ

169

توكلان

34

پنجه عليا

97

شيخ حيدر

170

خاله بازه

35

تازه ابادوزير

98

قلعه ريحانه

171

دره گاوان

36

تازه ابادهيجان

99

بركه

172

كه كوسان

37

جقلو

100

تازه ابادسردالان

173

گل قلعه

38

سراب قره خان

101

قره قايه

174

برده رش تبريزخاتون

39

عزيزاباد

102

كهريزه

175

دره وزان

40

قراتوره

103

نساره سفلي

حسين ابادشمالي

41

قزگه

ساران

176

اكبراباد

42

قشلاق سفيد

104

كپك

177

باقراباد

43

مرادقلي

105

اسلام اباد

178

تازه ابادبزن قران

44

هيجان

106

باساكو

179

بهارستان

45

ينگي كند

107

حسين اباد

180

قلاته رشكه

كوله

108

قزلبلاغ

181

كلهراباد

46

احمداباد

109

كول

182

افراسياب

47

زاغه سفلي

110

هزاركانيان

183

اصحاب عليا

48

قجر

111

تازه اباداصف

184

تفتيله

49

احمدابادگلانه

112

تازه ابادامين

185

دلوامده

50

گلانه

113

درويان فارس

186

سراب ميرزا

51

غيبي سور

114

دوزخدره

187

صادق اباد

52

زاغه عليا

115

قلعه وليانه

188

كيله سفيد

53

اله دره سفلي

116

كاني كبود

189

اصحاب سفلي

54

اله دره عليا

117

كوس عنبر

 

 

55

طيطاق

118

گله سور

 

 

56

ينگي ارخ

119

ميشياب

 

 

57

اقبلاغ

120

نعل شكن

 

 

58

برقلعه

121

اق بلاق

 

 

59

كوله

122

برده سفيد

 

 

60

تازه ابادگلانه

123

تازه اباددوله رش

 

 

61

هيئت اباد

124

تازه ابادقاضي علي

 

 

62

محموده

125

حاجي موسي

 

 

63

ابراهيم ابادعلياوسفلي

126

درويان

 

 

 

 

127

درويشان

 

 

 

 

128

ذلكه

 

 

 

 

129

زردك

 

 

 

 

130

علي اباددوله رش

 

 

 

 

131

قلعه گاه

 

 

 

 

132

كاني سيدمراد

 

 

 

 

133

گرجي

 

 

 

 

134

گيزمل سفلي

 

 

 

 

135

گيزمل عليا

 

 

 

 

136

مره دره

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:56 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان بیجار 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

بابارشانی

طغامین

حومه

1

باباکرم

80

آغبلاغ طغامین

156

خرم‌آباد

2

جبرییل

81

چتاق

157

قشلاق نوروز

3

ده بنه

82

خان کندی

158

خاندان قلی

4

رضاآباد

83

سلطان‌آباد چتاق

159

الوندقلی

5

کهریز

84

شریف کندی

160

باباسرخه

6

گراچقا

85

قزلجه

161

علی‌بدل

7

چهل امیران

86

قینرجه

162

قره بلاغ

8

سلامت‌آباد

87

کله زان

163

مخور

9

جوروندی

88

آغکند

164

پهنه بر

10

قره دربند

89

بستاندره

165

چشمه ایاز

11

کنامار

90

قورت دره

166

چشمه کاظم

12

گوجه کند

91

گل تپه طغامین

167

حسین‌آباد کمرزرد

13

خانباغی

92

اوچ گنبدخان

168

خوشاب

14

کلوچه

93

اوچ گنبدسلطان

169

زرده کمر

15

سیف‌آباد

94

سراب

170

سایل مایل

16

قوری چای

95

سیوری

171

صلوات‌آباد

17

دولت یار

96

کورکوره

172

قاسم‌آباد وینسار

18

سیرلان

کرانی

173

قاضی قوشچی

 

آغکند علیا

97

سلطان‌آباد قزل تپه

174

قباسرخ

19

باقرآباد

98

اسلام آّباد

175

قمدره

20

دارغیاث

99

قزل تپه

176

گلستانه

21

سبزوار

100

قیطاس

177

گنبدحاجی

22

شبرتو

101

شهرک

178

چهل امیران

23

شوشتری

102

آغ یازی

179

ْآل کبود

24

طهمورث

103

آزاد ویس سفلی

180

برجگه

25

قزل آغاج

104

آزاد ویس علیا

181

چنگیزقلعه

پیرتاج

105

امیراصلان

182

دولت‌آباد

26

شاه گدارسفلی

106

چالاب

183

رحمت‌آباد

27

قزانقره

107

رستم کندی

184

گلبلاغ سفلی

28

کاکاعباس

108

سیف علی‌کندی

185

ویسمرید

29

کچه گنبد

109

محمدآباد

186

حسین‌آباد گرگان

30

گاوبازه

110

نورمحمدکندی

187

ندری

31

گوگقاش

111

ینگی‌آباد

188

چشمه جان قلی

32

ینگی کند

112

احمدآباد

189

سعدآباد

33

پیرتاج

113

قمچقای

190

قراطوره

34

آقبلاغ چنگ الماس

114

الپهوت

خورخوره

35

چشمه آدینه

115

باباخان

191

چوپی

36

جعفرآباد

116

داداش کندی

192

حسن‌آباد

37

حسن تیمورعلیا

117

شیخ بشارت

193

زاغه فولاد

38

فتح‌آباد

118

کریم کندی

194

سیدان

39

همایون

119

نوشاد

195

قزل علی

40

زینل

120

ولی بیگ

196

قمشلو

41

سد تلوار

گرگین

197

چپقلو

خسروآباد

121

آغچه گنبد

198

چشمه کوره

42

امین‌آباد

122

تازه کندمعدن

199

چولجه

43

بودلا

123

جیران

200

گنبدی

44

چشمه روباه

124

خرابه چول ارخ

201

ماقوت

45

حاجی‌آباد

125

قجور

202

مهرآباد

46

خسروآباد

126

قره محمدلو

203

میرک

47

دوسر

127

گوگ تپه

204

نگارستان

48

اشرف‌آباد قوچ

128

مغانلو

205

الاگز

49

چشمه خلیل

129

هشتادجفت

206

بابارستم

50

چشمه قلی

130

ینگی ارخ

207

دولت کند

51

خزردین

131

تکیه

208

شریف‌آباد

52

زرین‌آباد

132

حاجی‌آباد

209

قشلاق حسن خان

53

صادق‌آباد

133

زیوه

210

قشلاق خانه

54

قدیم خان

134

گرگین

211

ایده لو

55

خودلان

135

گره چقا

212

تازه‌آباد

56

زرین جوب

136

گل قشلاق

213

خورخوره

57

شهرک سفلی

سیلتان

214

قره پالچوق

58

قرخلر

137

بیانلو

نجف‌آباد

59

گاودانه زار

138

توپ آغاج

215

برگشاد

60

محمدآباد نیل

139

شیرین بلاغ

216

پشت تنگ

61

چشمه منتش

140

قراجلو

217

حسین خان

سیاه‌منصور

141

بهرام گنبد

218

خراسان

62

جعفرآباد

142

چالی بلاغ

219

دهرقه پیرحسین

63

قزل بلاغ

143

چشمه سنگین

220

زینل خان

64

کوتان سفلی

144

خوشه گل

221

سلطان‌آباد تنبلی

65

کچه گنبد

145

سلطان‌آباد دره ویران

222

شیرکش سفلی

66

آب‌باریک

146

قزل کند سفلی

223

شیرکش علیا

67

حسین‌آباد

147

قزل کند علیا

224

حصارسفید

68

خوش مقام

148

محمدآباد علی‌اکبر خان

225

کانی کن

69

گل بلاغ

149

آغبلاغ حسین خان

226

کلک

70

میدان مظفرخان

150

تازه قشلاق

227

مبارک‌آباد

71

اوچ گل

151

چغورقشلاق

228

نجف‌آباد

72

حسن‌آباد چاروق

152

حسین‌آباد دمیرچی

229

نوبهار

73

علیشاه

153

سیدحسین

230

ابراهیم‌آباد

74

علی‌آباد

154

کهل

231

امیرآباد

75

قاوشق

155

مرادی

232

بابانظر

76

مدک

 

 

233

باشوکی

77

ینگی کند

 

 

234

تپه محمدی

78

آغبلاغ علی‌اکبر خان

 

 

235

درویش خاکی

79

قره بلاغ میانکوه

 

 

236

علی‌آباد

 

 

 

 

237

قشلاق لو

 

 

 

 

238

گوندگ


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:54 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان بانه 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

شوي

بله كه

پشت اربابا

1

ساوان

76

بله كه

135

سالوك عليا

2

شوي

77

چمپاراو

136

تاژان

3

صدبار

78

سربرد

137

كاني بند

4

قايي برد

79

سرداو

138

كاني گويز

5

ده كهنه

80

سوراو

139

كوچر

6

باروران

81

سيسارك

140

كوخ شيخ الاسلام

7

بنه خوي

82

كاني سيف

141

كوخ مامو

8

رشيدقلعه

83

كاني مامر

142

ميرحسام

9

سبدلو

84

كنده سوره

143

نوده

10

سرسونج

85

گرماب

144

نيروان

11

خشكه دره

كاني سور

145

نيزه رود

12

سويرو

86

زرواوسفلي

146

سالوك سفلي

13

عمرشال

87

سياه حومه

147

اتابك

14

نژو

88

يعقوب اباد

148

باراور

15

احمداباد

89

بيلو

149

بايزيداباد

16

كاني ناو

90

سيوج سفلي

150

برويشكاني

17

بروژه كهنه

91

بندژاژ

151

تاژبان

18

بلوه

92

حمزه لان

152

توكل

19

دروله

93

دارينه سفلي

153

چروش

20

سونج

94

دارينه عليا

154

دوله گوير

21

قوري چاي

95

زرواوعليا

155

دونيس

22

نوده كهنه

96

صالح اباد

156

ديمه

23

خواجه مير

97

مامال

157

زربنه

24

سرقول

98

ويسك

158

ساطيار

25

شرگه

99

سيدصارم

159

قره بلاغ

26

كوپيچ سفلي

100

سيوج عليا

160

كارستم

27

كوپيچ عليا

101

اوغل

161

كاني ابراهيم

28

ميرابادسفلي

102

رشكي

162

كاني بيد

29

برده رشه

103

سارتكه سفلي

163

كاني چولكه

30

سيچان

104

سارتكه عليا

164

كاني گلي

31

ترخان اباد

105

سياحومه كهنه

165

كوخ كاني گويز

32

دمامه

106

شيديله

166

گندمان

33

كوپيچ

107

كاني برد

167

گوئيل

34

بنه رزان

108

كاني هلوچه

168

ماسي در

نمشير

109

كندل

169

موچه

35

سرتزين

110

گوزله

170

ميريوسف سفلي

36

كاني پزمكه

111

نمازگاه

171

ميريوسف عليا

37

برده رش

112

ميرابادعليا

172

واژه

38

حسن اباد

113

بايزيد

173

كاني بناو

39

دول ارزن

114

كنده شين

174

كاني سيب

40

زيويه

بوالحسن

175

سپيداره

41

كاني سماقان

115

الوت

176

كوخ صوفي رشيدپيروز

42

منيجلان

116

انجينه ابراهيم شمالي

177

كاني سماقان

43

نجنه عليا

117

انجينه سفلي

178

كوخ رستم

44

بيكش

118

بوالحسن

179

سوره بان

45

پرشه

119

خجك

بوئين

46

پياوين

120

زلي

180

بويين عليا

47

سپيداره

121

سرسول

181

چي چوران

48

سماقان

122

صاله

182

دوسينه

49

سوتو

123

انجينه ابراهيم جنوبي

183

سورين

50

كوخان

124

الي مكان

184

هواره خول

51

نجنه سفلي

125

برده بوك

185

بادمجان

52

هلو

126

برده رش

186

بياندره

53

هورازه

127

چومان

187

هفت تاش

54

بناويله كهنه

128

عمره سيت

188

قلي قرزان

55

شهينان

129

كاني سيب

189

باشوان

56

كشنه

130

كيوه رود

190

كلاه دول

57

گشكسه

131

گله سوره

191

وشترمل

58

نمه شير

132

گوره دار

192

انجيله

ننور

133

مالته

193

بژي

59

اشتراباد

134

مزرلان

194

پيرغني

60

برويش كاني

 

 

195

درگاه شيخان

61

خوري اباد

 

 

196

سفيدكمره

62

سرتزين

 

 

197

كاني خراط

63

سيران بند

 

 

198

كاني سيف

64

ششه

 

 

199

كاني شيلان

65

شيلمان

 

 

200

كريم اباد

66

قلي اباد

 

 

201

كوخ حاجي كريم /عصراباد

67

قول استر

 

 

202

كيوله

68

كاني سور

 

 

203

گويزله

69

كيله عباس اباد

 

 

204

محمدعلي اباد

70

ميرگلاب

 

 

205

ناوه

71

ندر

 

 

206

ولي اباد

72

ننور

 

 

207

كاني پري

73

هلاله ابراهيم

 

 

208

وزمله

74

هنگه ژال

 

 

209

مرقد

75

كاني شيلمه

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:48 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان قروه 

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

حومه دهگلان

ئيلاق شمالي

ئيلاق جنوبي

حاجي اباد

161

نقاره خان

77

بلبان اباد

1

علي ابادمشير

162

بگه جان

78

غلام اباد

2

قاضي جوب

163

بله دستي

79

ميانگوران

3

قلعه احمداباد

164

حصاراسله مرز

80

ده رقه

4

كروندان

165

شيدا

81

سيس

5

تلوار

166

قشلاق جوب

82

كلكه

6

حاجي پمق

167

كاكه جوب

83

مبارك ابادكله رش

7

حسيني

168

مبارك اباد

84

مجيداباد

8

عباس جوب

169

اسله مرز

85

مله

9

اب باريك

170

تازه ابادگاوميشان

86

هندي بلاغ

10

ارزند

171

خضرلك

87

باشماق

11

توبره ريز

172

سراب شهرك عليا

88

گردميران سفلي

12

ده رشيد

173

شادبلاغي

89

چراغ اباد

13

سعيداباد

174

نياز

90

صادق اباد

14

طهماسب قلي

175

اميراباد

91

گردميران عليا

15

اسياب جوب

176

تيلكوه

92

حاجي ابادبزرگ

16

تازه ابادطهماسبقلي

177

حقه

93

سرنجيانه

17

حسن اباد

178

سراب سوره

94

قادرمرز

18

دلك

179

سي وسه مرده

95

مراداباد

19

سرخه جوب

180

علي ابادلوچ

96

گزگزاره عليا

20

ناصراباد

181

قلعه فولاد

97

بكراباد

21

قوري چاي

قلقله

98

تازه اباد

22

اقبلاغ

182

قوچم

99

جوانمرداباد

23

قوري چاي

183

گمدره

100

زاغه

24

عالي پنيك

184

چشمه دراز

101

سراب دوكل

25

چيلك

185

اخي كمال

102

سرواله

26

سراب حاجي پمق

186

بايه

103

شاه جوب

27

ميركي

187

برياخان

104

ميمون اباد

28

كاني پهن

188

خان اباد

105

رامل

29

كوله بيان

189

دولت اباد

106

گزگزاره سفلي

30

هليزاباد

190

سالاراباد

107

بهمن اباد

31

تاته رشيد

191

ظفراباد

108

سورال

32

تازه ابادقوري چاي

192

قشلاق خداكرم

109

كاني شاه قلي

33

چقماق دره

193

قلعه گاه

110

گرگانه

34

شعباني

194

گنداب

111

پنجه علي شمالي

كرگ اباد

195

محمدابادخرزه

112

بالوانه خالدي

35

ابراهيم اباد

196

پنجه علي جنوبي

تازه ابادجامه شوران

36

باغچه مريم

197

كبودخاني سفلي

113

شانوره

37

چرخه بيان

198

اب باريك

114

كامشگران

38

ناوگران

199

قاملو

115

محموداباد

39

كاني عينعلي

200

لاله اي

116

بالوانه معتمدي

40

كايوشه

201

نبي اباد

117

پيرباباعلي

41

تازه اباد

202

قره بلاغ پنجه

118

تازه ابادخليل اباد

42

بدر

كبودخاني عليا

119

جامه شوران

43

ديوزند

203

اميرابادقلعه لان

120

چمقلو

44

سرتيپاباد

204

حسين ابادكنگره

121

كاني گنجي

45

امين ابادحياته بزرگ

205

كاكوي سفلي

122

تازه ابادسراب قحط

46

ويهج

206

كاكوي عليا

123

تقي اباد

47

اصف اباد

207

احمدابادپنجه

124

سراب قحط

48

اوريه

208

چاغربلاغ

125

كاظم اباد

49

پيرسليمان

209

سراب شيخ حسن

126

تازه ابادكريم اباد

50

تازه ابادسراوريه

210

معصوم اباد

127

دلبران

سنگين اباد

211

مشيرابادپنجه

128

مالوجه

51

مشيراباداوريه

212

قصلان

باباگرگر

52

لك

زرين اباد

129

خريله

53

تازه ابادگيلكلو

213

شيخ جعفر

130

قزلجه كند

54

جعفر

214

عسكراباد

131

شكوه اباد

55

حسن خان

215

قصلان

132

طوغان باباگرگر

56

حسين ابادالاخان

216

الهياري

133

قوجاق

57

گيلكلو

217

امين ابادقصلان

134

باغلوجه

58

محمدصالح

218

شوراب خان

135

قاسم اباد

59

نيازبلاغ

219

قره بلاغ خان

136

ني بند

60

عباس اباد

220

اسلام اباد

137

مجين

61

عربشاه

221

شوراب حاجي

138

يالغوزاغاج

چمقلوشيدا

222

اجي چاي

139

اونگان

62

احمدابادباش

223

اوچ بلاغ

140

يالغوزاغاج

63

سيلاب

224

ديركلو

141

كچي گرد

64

شادي اباد

225

زيويه

142

باي تمر

65

شوراب هزاره

226

قراغل

143

شهابيه

66

عبدل اباد

227

مظفراباد

144

شيخ تقه

67

فيروزاباد

228

مهدي خان

145

خشكمرودسفلي

68

ملك اباد

229

چهاردولي شرقي

علي اباديلغوزاغاج

69

نجف اباد

230

زنگ اباد

146

كريم ابادعلي وردي

70

چراغ ابادشكراباد

231

سورچه

147

چهارگاه

71

كمال ابادمحمدصالح

232

وينسار

148

شجاع اباد

72

گزل قايه

233

بهارلو

149

كاني چاي

73

فرهاداباد

234

اقبلاغ

150

كمال ابادشهابيه

74

منتش

235

باباشيداله

151

خشكمرودعليا

75

چهاردولي غربي

گنداب سفلي

152

فخراباد

76

سرقل

236

گنداب عليا

153

شكرابادميهم

237

داش كسان

154

مجيداباداردلان

238

اب باريك

155

ميهم سفلي

239

سلطان اباد

156

اق كند

240

نارنجك

157

صندوق اباد

241

جداقايه

158

گرمخاني

242

داش بلاغ

159

ميهم عليا

243

دوسر

160

سوتپه

244

گلالي

245

پلوسركان

246

طوغان جديد

247

مجيداباد

248

برمه تپه

249

تكيه عليا

250

شيروانه

251

ناظم اباد

252

حاجي ابادسيده

253

نعمت اباد

254

ولي اباد

255

تكيه سفلي

256

حسن ابادمحمدنظر

257

حسين ابادظله جوب

258

درمه

259

زرينه

260

شهاب الدين

261

قاورمه دره

262

كمره

263

ميمنت اباد

264


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:42 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان کامیاران 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

شاهو

ژاورود

بيلوار

1

ماراب

58

افريان سفلي

109

وندرني سفلي

2

الك

59

افريان عليا

110

وندرني عليا

3

دره ويان سفلي

60

سرشيلانه

111

چشمه كبود

4

نيجه قوي

61

سيويه

112

خانم اباد

5

اهنگران

62

شاهيني

113

شيروانه

6

بلان

63

كاوانه شريف

114

گرگ ابي

7

پشته

64

كوبگار

115

يغواسي

8

توبره ريز

65

كره گل

116

حاجي شوره

9

حسين اباد

66

گشكي

117

اعظم اباد

10

دره ويان عليا

67

لون سادات

118

بيار

11

طيانه

68

پشاباد

119

چقابراله

12

ورمهنگ

69

تيلكوه

120

زرين جوب

13

الك كهنه

70

گازرخاني

121

مامن

14

توانكش

71

پلنگان

122

بلوچه

15

خان اباد

72

بزوش

123

بوانه

16

سرابكام

73

كوره دره سفلي

124

دربندعزيز

17

سرچم

74

يوزيدر

125

پرتاله

18

هيئت اباد

75

سرريز

126

مرواريد

19

گنبده عليا

76

تخت زنگي

127

يخته خان

اميرآباد

77

دژن

128

دارتوت

20

پنيران

78

كاشتر

129

ساكنه

21

قورق

79

كلاتي

130

هشلي

22

مارنج

80

ميسوراب

131

باخله

23

احمداباد

81

تنگي ور

132

علي اباد

24

نصرت اباد

82

چرسانه

133

كره پوان

25

اميراباد

83

زيويه

134

گرم اب

26

رمشت

84

عصراباد

135

كاظم اباد

27

صوفي اباد

85

كاوانه حسين

136

كاني هنگه

28

گائيدر

86

كوره دره عليا

سورسور

29

محمدابادكريان

87

لون كهنه

137

لاين

30

هوارپان

88

ماويان

138

ميدانه

31

خيراباد

89

گليان

139

باخرم كهنه

32

سرپنبه دول

90

ميرگسار

140

خامسان

33

قلعه گاه

عوالان

141

سرجمال

34

گرگرعليا

91

ابراهيم اباد

142

اساوله

35

اشكفتان

92

دولاب

143

ترازوله

36

دگن

93

سردشت ابراهيم اباد

144

كچله

37

قوري در

94

عباس اباد

145

باخرم عليا

38

كيله گلان

95

نشورسفلي

146

بان سعيدعليا

39

گرگرسفلي

96

نشورعليا

147

پيرمقدار

40

ورمكان

97

يمينان سفلي

148

شيخ رش

41

كاني سواران

98

تازه اباددول كرو

149

كومايين

42

اسمان دره

99

فقيه سليمان

150

گاوشان

43

محمودگزگ

100

دانان

151

نيدر

گاورود

101

سياناو

152

پشت تنگ

44

سربناو

102

كوييك

153

سرخه توت

45

سموريدر

103

مجيداباد

154

سيمين دره

46

طاي

104

ديرمولي

155

صالح اباد

47

نزاز

105

طاينه

156

كاني گشه

48

پيرباغ

106

نشوروسطي

157

يوسف اباد

49

فارس اباد

107

يمينان عليا

158

وامسانه

50

تنگي سر

108

دولكرو

159

وزمانه سفلي

51

ماسان

 

 

160

وزمانه عليا

52

سرچي

 

 

161

هلتوشان

53

فرج اباد

 

 

162

بان سعيدسفلي

54

نير

 

 

163

تازه اباد

55

كوله ساره

 

 

164

خشكه دول

56

نجف اباد

 

 

165

دارامرود

57

هنديمن

 

 

166

سركاريز

 

 

 

 

167

سنگ سفيد

 

 

 

 

168

چال اباد

 

 

 

 

169

شترمل

 

 

 

 

170

قلعه كومائين

 

 

 

 

171

كاني ليلي

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:39 ] [ ]

لیست روستاهای شهرستان مریوان 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

گلچيدر

سرشيو

خاووميراباد

1

تازه ابادصوفي بله

69

دره سفيد

116

خانم كن

2

تنگباغ

70

دويسه

117

ده كهنه

3

دره وزان

71

گله

118

رسول اباد

4

دره هرد

72

گماره لنگ

119

ساوجي

5

ده بنياد

73

گويله

120

سردوش

6

صوفي بله

74

گيلي كران

121

سيف عليا

7

گلچيدر

75

ماسيدرسفلي

122

انجيران

8

گوريچه

76

وشكلان

123

بيلو

9

ناوكلان

77

ولينان

124

گاگل

10

هواره گرمه

78

تازه ده

125

هانه شيخان

11

عبدالصمدي

79

گوگجه

126

برده رشه

12

پلوره

80

باغان

127

خاو

13

جانوره

81

برده رش كوچك

128

دره وران

14

جانوره خوارگ

82

تراق تپه

129

سعداباد

15

بابا

83

چالي سور

130

شرگه

16

پلياندر

84

دره پنبه دان

131

قلقله

17

شيخ شربتي

85

دوپلوره

132

مرانه

18

شيخ عطار

86

زويران

133

پيرصفا

19

سعدوسليمان

87

قاميشله

134

سيف سفلي

20

بيدرشان

88

كوليت

135

ينگيجه

21

جليله

89

ويله

136

اسن اوا

22

شانشين

90

عيسولي

137

باشماق

23

طينال

91

بلكر

138

بايوه

24

ميدول

92

توت سرخان

139

جشني اباد

25

الي همدان

93

شهسوار

140

چالاب

26

چاولكان وزير

94

قمچيان

141

خانم شيخان

27

كاكوذكريا

95

كوليت حسين اباد

142

دولابي

28

ول

96

اگجه

143

قلانجه

29

حسن قره

97

كاني تمرخان

144

كاني ميران

30

سيور

زريوار

145

كهريزه

31

قطوند

98

اسكل عليا

146

كيكن

32

قادراباد

99

پيران شاه

147

ليوسفلي

سركل

100

پيران كهنه

148

ليوعليا

33

چور

101

دره مر

149

ميراباد

34

عصرابادكهنه /سفلي

102

كاني چنار

150

ميرگه دريژ

35

گويزه كوره

103

كاني كبود

151

نچي

36

نژمار

104

دره تفي

152

بناوچله

37

دريله

105

ني

153

كاني سفيد

38

ژيژوان

106

كال عليا

154

محمده

39

بالك

107

وله ژير

كوماسي

40

برقلعه

108

كاني سانان

155

سوركول

41

درگاه شيخان

109

اسكل سفلي

156

شاهيدر

42

دري

110

كال سفلي

157

لاويسان

43

رشه ده

111

كلكه جان

158

تازه ابادشترمل

44

شاراني

112

احمداباد

159

گليه

45

كاني دينار

113

سياناو

160

نيزل

46

شهرك هجرت

114

كولان

161

بلچه سور

47

پيله

115

ويسه

162

پيرخضران

48

بيله

 

 

163

كوره دره

49

خيراباد

 

 

164

ونينه سفلي

50

سرنژمار

 

 

165

ونينه عليا

51

ننه

 

 

166

هليزاباد

52

تازه اباد

 

 

167

بيددره

53

لنج اباد

 

 

168

چوئين

54

توتوندره

 

 

169

گلان

55

درزيان

 

 

170

ماموله

56

سلسي عليا

 

 

171

مولينان

57

شيخه كوره

 

 

172

ورو

58

عصرابادتازه /عليا

 

 

173

هنگ ژاله

59

كله يونجه

 

 

 

 

60

چاوك

 

 

 

 

61

مرگ

 

 

 

 

62

حسن اوله

 

 

 

 

63

ريخلان

 

 

 

 

64

سركل

 

 

 

 

65

سلسي سفلي

 

 

 

 

66

كاني كوزله

 

 

 

 

67

نشكاش

 

 

 

 

68

وسنه

 

 

 


موضوعات مرتبط: معرفي استان كردستان، لیست وبلاگ روستاهای استان کردستان
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ] [ 23:37 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

معرفي روستاي عيسي آباد

روستاي عيسي آباد در 35 كيلومتري غرب شهر سنندج (محور مریوان) در بخش كلاترزان با طول جغرافیایی 46.78 و عرض جغرافیایی 35.34 واقع شده است.
روستاهاي اطراف آن: تازه آباد،خروسه،خوشاب،سپهران ،كرجو،گرماش و نوره.
شغل مردمان: اغلب كشاورزي بصورت سنتي است دامداري هم به تعداد كم.
جمعيت: 1056نفر.
تعداد خانوار: 310 خانوار.
مقاطع تحصيلي: ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان (در رشته های محدود ).
ميزان باسوادي مردم: اكثر ميانسالها حداقل داراي مدرك ابتدايي و جوانها داراي مدرك راهنمايي ، ديپلم ، فوق ديپلم، كارشناسي و کارشناسی ارشد.
وضعيت آب و هوايي: كوهستاني، در بهار مناظري زيبا و دلنشين در تابستان گرم در پاييز فصل خزان و زمستاني برفي و نسبتا سرد دارد.
امكانات رفاهي موجود: 1- تلفن ثابت 2- برق 3- آب لوله كشي 4- داراي شبكه هاي تلویزيوني يك، دو، سه و استاني 5- خانه بهداشت 6- اجراي طرح هادي در قسمتهاي اصلي روستا 7- جاده آسفالت ۸- دفتر خدمات ارتباطی و پست بانک 9- کتابخانه 10- آنتن دهی موبایل.
نيازهاي مردم: 1- نبود سالن ورزشي (يكي از رشته هاي رزمی) 2- نا مناسب بودن زمين فوتبال 3- اجرا نشدن طرح هادی در کل روستا 4- استاندارد نبودن سیستم فاضلاب 5- نبود مرکز بهداشتی درمانی دارای پزشک دائمی.
وضعيت ساختمان: اغلب ساختمانها بصورت سنتي و قديمي است چند سالي است كه ساختمان سازي بهبود يافته است.
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را از طریق نظرات وبلاگ یا به ایمیل iesaaabad@gmail.com برایمان بفرستید.
امکانات وب